La Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a fost organizată o ședință de lucru, cu privire la proiectul modificărilor la legea cu privire la ajutorul de stat

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a organizat o ședință de lucru, referitor la proiectul modificărilor la legea cu privire la ajutorul de stat, care țin de plafonul ajutorului de minimis.

Întrunirea a fost prezidată de către secretara de stat, Veronica Arpintin, în cadrul căreia au participat reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene în Republică Moldova, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului și alte instituții, iar în cadrul discuției a fost:

– evaluat impactului actualei reguli de minimis, în special pentru IMM-urile din Republica Moldova;

– efectuată analiza macroeconomică a mediului socio-economic și a evoluției/schimbărilor din Republica Moldova din 2018 (când a fost stabilită ultima modificare a plafoanelor), dar și a obiectivelor de politică economică pentru anul 2030;

– elaborate recomandările pentru revizuirea regulii de minimis (plafoane) în Republica Moldova, care să răspundă provocărilor actuale cu care se confruntă economia Republicii Moldova și, în special, sectorul IMM-urilor;

– elaborat cadrului normativ modificat, etc.

Ședința a avut loc pe platforma Consiliului Consultativ pentru ÎMM.

Necesitatea adoptării prezentului proiect de lege rezultă din faptul că legea cu privire la ajutorul de stat urmează să fie actualizată în conformitate cu cerințele economice și realitățile pieței.

Ajutorul de minimis este considerat cel cu un cuantum redus, care iese din domeniul de aplicare al controlului în domeniul ajutorului de stat, fiind considerat a nu produce un impact asupra concurenței și comerțului la nivelul pieței.

Modificările propuse vin să crească plafonul pentru ajutorul de minimis de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, ceea ce va reduce povara administrativă și va crește posibilitatea statului să intervină la necesitate.

Respectiv, inițiativa legislativă vine să consolideze cadrul normativ existent, iar modificările propuse vor duce la eliminarea neconcordanțelor dintre actuala redacție a legii și reducerea poverii administrative pentru companii și autoritățile statului.

Imagini: