Lansarea Programului  de Promovare a Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității 2023-2027 – Viziunea noastră pentru economia de mâine

Joi, 12 septembrie – Viceprim – ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, alături de secretara de stat responsabilă de mediul de afaceri, Veronica Arpintin, au prezentat mediului de afaceri programul PACC 2023-2027 (Programul de Promovare a Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității).

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai mediului de afaceri, interesați să se familiarizeze cu proiectul programului. S-a discutat despre cum PACC va contribui la dezvoltarea pieței de capital și accesul antreprenorilor la noi forme de finanțare, stimularea noilor forme de activitate economică, direcționarea dezvoltării economice spre practicile și finanțarea verde, promovarea grupurilor subreprezentate în antreprenoriat, dar și consolidarea infrastructurii de suport, precum și promovarea culturii antreprenoriale.

Dumitru Alaiba a reiterat importanța susținerii de către stat a mediului de afaceri, prin intermediul reformelor și programelor inovatoare.

“Acest program susține efortul nostru în promovarea antreprenoriatului, precum și digitalizarea și dereglementarea activităților antreprenoriale și va reforma cadrul normativ din domeniu. Totodată, programul presupune și implicarea activă a comunității de afaceri în consultarea proiectelor de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri și stimularea investițiilor de către întreprinderile mici și mijlocii , inclusiv cu suportul programelor de stat” a menționat vicepremierul Alaiba.

Alte acțiuni de impact ale programului sunt cele de digitalizare a serviciilor G2B/G2G și digitalizarea companiilor; fortificarea infrastructurii de platforme industriale multifuncționale, incubatoarelor de afaceri, hub-urilor, acceleratoarelor, parcurilor industriale dezvoltate și susținute de Guvern; fortificarea sectorului de consultanță în afaceri și instruiri în creștere.

Veronica Arpintin, secretara de stat din cadrul Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a menționat în cadrul evenimentului care sunt obiectivele generale ale Programului.

“Programul de Promovare a Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității este  un document strategic de dezvoltare a antreprenoriatului autohton pentru următorii patru ani, prin intermediul căruia va fi pusă baza unui climat sănătos pentru creșterea și multiplicarea afacerilor sustenabile. Acest program guvernamental vine cu îmbunătățiri considerabile ale cadrului de reglementare a mediului de afaceri, facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității produselor și serviciilor locale, inclusiv pe piețe externe, dar și  promovarea culturii antreprenoriale” a menționat Veronica Arpintin.

Costul total pentru implementarea Programului în anii 2023-2025, se estimează la 828 277,6 mii lei, dintre care 634 927,6 mi lei – din bugetul de stat, alte surse – 193 350,0 mii lei.

Programul a fost elaborat în conformitate cu aspirațiile naționale ale Republicii Moldova de a consolida relația politică și economică cu Uniunea Europeană (UE) și de a dezvolta un cadru antreprenorial și de inovare puternic. Programul ia în considerare următoarele documente de planificare strategică: Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, Programul de activitate al Guvernului „Moldova vremurilor bune”, Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, Acordul de Asociere RM-UE, Acordul de Asociere Moldova-UE și ALSAC și Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a RM la UE.

Programul a fost aprobat prin Hotărâre de Guvern, la data de 6 Septembrie 2023, și poate fi accesat în întregime pe pagina Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării: https://mded.gov.md/domenii/mediul-de-afaceri/pac-cp/

Obiectivul general al PACC 2027 este sprijinirea dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova prin îmbunătățirea mediului de afaceri și creșterea competitivității antreprenoriale pentru dezvoltarea întreprinderilor productive, competitive și inovatoare.

Programul conține 2 obiective specifice:

  1. Îmbunătățirea cadrului normativ pentru mediul de afaceri.
  2. Sustinerea creșterii competitivității antreprenoriale la nivel de sectoare economice și întreprinderi.

Urmare implementării PACC, se preconizează atingerea mai multor indicatori, dintre care:

  • eliminarea a cel putin 20% din numarul total de reglementari;
  • cresterea numarului de IMM-uri care beneficiaza de alternative de finantare cu 25% fata de anul de referință;
  • dezvoltarea a cel putin 10 proiecte de infrastructura si tehnologii verzi;
  • cresterea scorului Transparency International Index pentru Republica Moldova cu 5 puncte in comparatie cu anul de referință.

Evenimentul de prezentare PACC, poate fi urmărit integral aici.