Legislația națională în domeniul supravegherea pieței – armonizată la cea a Uniunii Europene

17 aprilie 2023 – Cabinetul de miniștri a aprobat, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, modificarea cadrului normativ referitor la supravegherea pieței și conformitatea produselor.

Scopul proiectului este de a îmbunătăți funcționarea pieței prin consolidarea supravegherii pieței în ceea ce privește produsele, care intră sub incidența reglementărilor tehnice ce transpun legislația de armonizare a Uniunii Europene.

Acest lucru va garanta ca pe piață să aibă acces doar produsele conforme care îndeplinesc cerințele și oferă un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, precum sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, protecția mediului și a securității publice și a oricăror alte interese publice protejate de legislația respectivă.

Mai mult, proiectul de lege prevede următoarele aspecte:

– instrumente de asigurare a respectării cerințelor față de conformitatea produsele nealimentare fabricate, inclusiv comerțul on-line;

– extinderea listei agenților economici (producător, importator, reprezentantul autorizat) responsabili de punerea la dispoziție a produselor pe piață;

– supravegherea pieței se extinde de la 27 la 55 de domenii/categorii de produse;

– un cadru de cooperare cu operatorii economici;

– implementarea unui sistem național de informare și comunicare pentru supravegherea pieței în scopul colectării, prelucrării și stocării informației cu privire la toate activitățile de supraveghere a pieței etc.

„Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare va fi desemnat în calitate de Biroul unic de legătură care va facilita asistența și cooperarea administrativă între autoritățile de supraveghere а pieței”, a menționat Vadim Gumene, secretar de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Pentru a obține o asistență și o cooperare mai eficientă cu agenții economici, se va elabora un portal digital național care va facilita accesul online la informații, proceduri administrative și servicii de suport pentru cetățenii și agenții economici din Republica Moldova. Portalul va oferi acces pe pagina web a centrului la portalul digital unic „Europa ta”, gestionat de Comisia Europeană.

Proiectul de lege votat, astăzi, reprezintă un angajament asumat în contextul Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.