Lichidarea benevolă a afacerii se va simplifica semnificativ după aprobarea unor modificări legislative elaborate de Ministerul Economiei

26 februarie 2014, Chișinău – Înjumătățirea procedurilor și termenelor de lichidare voluntară a unei afaceri va fi posibilă după intrarea în vigoare a modificărilor legislative elaborate de Ministerul Economiei și aprobate astăzi de Guvern. Inițiativa este parte a Strategiei Reformei de Reglementare a activității de întreprinzător, obiectivele căreia țin de reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri și creșterea competitivității întreprinderilor moldovenești.

În prezent, crearea şi înregistrarea unei persoane juridice la Camera Înregistrării de Stat poate fi efectuată în maximum 5 zile, pe cînd lichidarea durează nu mai puţin de 12 luni de la iniţierea procedurii de lichidare cu aplicarea unor proceduri birocratice anevoioase.

În scopul simplificării procedurii de lichidare, Ministerul Economiei propune reducerea  termenului de înaintare a creanţelor față de întreprinderea în proces de lichidare de la 6 la 2 luni din momentul publicării avizului în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” sau de la data înştiinţării despre lichidare;  a termenului de repartizare a activelor – de la 12 luni din data publicării avizului şi de la 2 din momentul aprobării bilanţului lichidării la un termen unificat – 1 lună din momentul aprobării bilanţului lichidării; a obligaţiei de publicare a avizelor – de la 2 la un aviz.

De asemenea, proiectul intervine cu un şir de ajustări redacţionale tehnice care au ca scop excluderea unor coliziuni juridice; precizarea condiţiilor de dizolvare a persoanei juridice şi atribuţiilor administratorului/lichidatorului; explicarea expresă a procedurilor referitor la bilanţul de lichidare termenului de repartizare a activelor şi executarea creanţelor creditorilor; simplificarea autentificării notariale şi introducerea radierii din oficiu a gospodăriilor ţărăneşti.

Proiectul prevede operarea unor modificări în Codul civil, cel fiscal, precum şi în Legile cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, privind societăţile pe acţiuni, privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, cu privire la notariat şi privind gospodăriile ţărăneşti.

Notă: Pe parcursul ultimilor 3 ani în Repubica Moldova au fost iniţiate circa 20 mii de noi afaceri şi a fost sistată activitatea a 10 mii, drept obstacol al procesului de lichidare voluntară fiind anume existenţa unei proceduri de lungă durată si dificilă pentru lichidarea unei afaceri.