Lista persoanelor admise la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Șef Serviciu, Serviciul financiar-administrativ din cadrul Direcției management instituțional

Nr.Numele, Prenumele
 1 Cazacu Natalia

Consultant principal, Serviciul informare și comunicare cu mass-media din cadrul Direcției management instituțional

Nr.Numele, Prenumele
1. Voloșciuc Andrei
2 Țuțu Diana

Interviul se va desfășura la data de 11 noiembrie 2021, ora 1100, mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, et. 2, bir.246