Locuitorii municipiului Bălţi ar putea beneficia de servicii de alimentare cu energie termică la standarde europene cu suportul BERD

5 februarie 2014, Chişinău – Proiectul investiţional şi Studiul de Fezabilitate pentru CET-Nord din mun. Bălţi, elaborat în cadrul Programului „Sisteme de Încălzire Centralizată din Moldova” de compania suedeză AF Industry şi compania Tehno Consulting & Design Moldova cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi al Agenţiei Suedeze pentru Cooperare Internaţională şi Dezvoltare (SIDA) a fost prezentat la Ministerul Economiei la 4 februarie, curent. La şedinţă au participat reprezentanţi ai BERD, SIDA, directorul CET-Nord, reprezentaţi ai APL Bălţi, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Agenţiei pentru Eficienţă Energetică (AEE) ş.a. Şedinţa a fost condusă de viceministrul Economiei, Tudor Copaci.

În cadrul Programului „Sisteme de Încălzire Centralizată din Moldova”, experţii au selectat CET-Nord din mun. Bălţi în calitate de proiect-pilot pentru investiţii în sistemul de alimentare cu energie termică. Acesta va fi urmat de alte proiete, dezvoltate atât în Bălţi, cât şi în alte oraşe din ţară unde există sisteme centralizate de încălzire.

Conform Studiului de fezabilitate, au fost selectate patru proiecte pentru programul de investiţii propus, finanţat de BERD. Primul proiect presupune sporirea capacităţii blocului de ardere a CET şi o creştere a producerii electricităţii cu aproape 60 % prin instalarea a trei motoare cu gaz, investiţia constituind 6,1mln. Euro. Cel de al doilea proiect presupune înlocuirea pompelor, ventilatoarelor şi aspiratoarelor de fum în stare critică, inclusiv instalarea convertizoarelor de frecvenţă, măsură ce va reduce necesitatea energiei electrice auxiliare cu 30 %,  investiţia fiind de 700 mii Euro. Cel de al treilea proiect presupune înlocuirea cazanului pe cărbune dintr-un cartier din mun. Bălţi, care funcționează pe bază de cărbune cu un cazan pe bază de biomasă (peleţi), investiţia constituind 150 mii Euro. Un alt proiect analizat a fost instalarea punctelor termice individuale în 120 de clădiri din mun. Bălţi pentru aproximativ 28 mii de locuitori, investiţia constituind 2,7 mln. Euro.

Pentru aceste patru proiecte, conform Studiului de Fezabilitate prezentat, se preconizează în total investiţii de circa 9,7 mln. Euro. La etapa preliminară, investiţiile urmează a fi finanţate în baza unui împrumut din partea BERD în valoare de 6,2 mln. Euro şi a unui grant de 3,5 mln. Euro din partea Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu.

Implementarea acestor proiecte va avea un impact benefic asupra calităţii serviciilor de alimentare cu energie termică a locuitorilor, va reduce considerabil emisiile de CO2, vor fi reluate serviciile de aprovizionare cu apă caldă în mun. Bălţi, inclusiv în perioada caldă a anului, se vor obţine economii la cheltuielile pentru energie.