Luna mai – luna internațională a conștientizării auditului intern

Auditorul intern principal din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizări se alătură comunității internaționale, celebrând luna mai – luna Internațională a conștientizării auditului intern.

Scopul lunii de constientizare a auditului intern este nu numai de a înlătura percepțiile greșite asupra profesiei, ci și de a îmbunătăți cunoștințele comunității cu privire la rolul esențial pe care auditul intern îl joaca în guvernanța organizațională, controlul intern și managementul eficient al riscurilor.

Auditul intern s-a redefinit de-a lungul timpului, din dorința de a răspunde necesităților în continuă schimbare ale instituțiilor. Auditorul intern și managerul sunt considerați ca parteneri în cadrul unei instituții, avînd aceleași obiective, printre care eficacitatea actului de management și atingerea scopurilor propuse. 

Auditorul intern evaluează sistemul de control intern al instituției și dă o asigurare rezonabilă managementului referitor la funcționalitatea acestuia. 

Implementarea auditului intern în Republica Moldova a fost realizată în anul 2005, astfel, primele tendințe de implementare a auditului intern în sectorul public aparțin Băncii Naționale a Republicii Moldova și Casei Naționale de Asigurări Sociale.