Mai aproape de Uniunea Europeană – la Bruxelles a avut loc Reuniunea de screening explicativ

O economie bazată pe servicii este foarte importantă pentru dezvoltarea țării.

Dezbaterele au ținut de faptul, cum se vor reflecta standardele europene în cadrul legislativ național, vizavi de capitolul 3, privind dreptul de stabilire şi libertate pentru prestarea serviciilor.

Au fost dezbătute aspectele vizavi de reglementarea profesiilor și recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale și a diplomelor de studii, fapt care le asigură cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene dreptul de a desfășura activități și presta servicii în alte state membre, fără bariere.

Au fost analizate și reglementările ce vizează funcționarea serviciilor poștale pe teritoriul Uniunii Europene, care promovează concurența, pentru o calitate mai bună a serviciilor și prețuri mai mici pentru cetățeni.

La reuniunea de screening explicativ din 11 martie au participat și reprezentanții Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Președinta grupului de lucru pentru capitolul dat este Veronica Arpintin, fiind parte din Delegația Republicii Moldova, condusă de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.

În cadrul evenimentului, experții din cadrul Comisiei Europene au explicat legislația comunitară aferentă acestui capitol de negociere, care acoperă trei domenii: recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale pentru exercitarea profesiilor reglementate, dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii și servicii poștale.

De la Chișinău, s-au conectat în format online, membrii grupului de lucru, din care fac parte reprezentanții mai multor ministere. Reuniunea a fost urmărită și de reprezentanții societății civile, cu statut de observatori ai Grupului de lucru.

Un astfel de exercițiu este necesar în procesul de pregătire a Republicii Moldova pentru etapa screening-ului bilateral, în cadrul căreia, pe fiecare capitol de negociere, va fi prezentat cadrul normativ și instituțional național, precum și calendarul transpunerii legislației UE.