Mai mult acces la finanțare și ajutor de dezvoltare pentru IMM-uri: Programul 373, aprobat de Guvern

Cabinetul de miniștri a aprobat, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Programul de stimulare a investițiilor inovaționale „373”.

Scopul Programului este de a asigura cu finanțări accesibile, întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM), care implementează proiecte investiționale inovative, prin acordarea creditelor investiționale de către bănci, cu compensarea parțială a ratei dobânzii de către stat și garantarea, după caz, a creditelor cu garanții financiare.

Implementasrea Programului „373” va garanta o dezvoltare economică, prin susținerea antreprenoriatului.

Conform Programului „373”,  agenții economici vor încheia cu băncile acorduri de credite la dobânda conform cotațiilor pieței. Întreprinderile vor achita dobânda în mărime anuală de 7% – pentru creditele în lei și 3% – pentru creditele în euro sau dolari, diferența ratei dobânzii fiind acoperită de stat prin intermediul Instituției Publice Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).

Proiectul prevede și posibilitatea acordării unei Garanții din Fondul de Garantare a Creditelor – la necesitate, dar nu mai mult de 40% din valoarea creditului solicitat. Un alt obiectiv al programului este și asigurarea accesului egal la resurse după principiul “primul venit – primul servit”.

Mai mult, întreprinderile mici și mijlocii vor putea beneficia de unul sau mai multe credite, fără ca acea compensație a dobânzilor să depășească plafonul “de minimis”, ținând cont de orice alt suport din partea statului (2 mln lei în decurs de trei ani).

„Prioritatea noastră este să creștem economia. Sectorul IMM este unul vital pentru economia noastră, iar programul 373 este o măsură ce va facilita accesul la finanțare, un ajutor pentru mediul de afaceri să se dezvolte și să creeze locuri noi de muncă” a menționat viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba.

Drept impact al Programului „373” este așteptată o creștere economică și creștere a investițiilor, crearea noilor locuri de muncă, precum și crearea oportunităților pentru dezvoltarea întreprinderilor.

Finanțarea activităților prevăzute conform Programului de stimulare a investițiilor inovaționale „373” se va efectua prin intermediul Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (FACEM), din contul și în limitele alocațiilor stabilite în bugetul de stat pentru anul respectiv, precum și din contul asistenței financiare externe.

Resursele financiare disponibile pentru implementarea Programului „373”, constituie suma de 255,7 mln lei.