Mai multă transparență în toate entitățile de interes public

Comitete de audit vor fi instituite în toate entitățile de interes public, inclusiv în întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital de stat. O decizie, în acest sens, a fost aprobată de Guvern, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. 

Prin activitatea sa, comitetele vor contribui la aplicarea și monitorizarea unor cerințe mai stricte în procesul de audit legal al situațiilor financiare. În prezent, întreprinderile nu au un cadrul normativ ajustat la acest capitol, iar legislația națională necesită a fi armonizată, în acest sens, cu normele UE. 

„Proiectul de lege este parte a politicii statului și are drept scop îmbunătățirea guvernanței corporative a entităților menționate. În același timp, această modificare se referă la aplicarea acquis-ului comunitar”, a menționat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba.