Mai puțină birocrație pentru antreprenori. Ministerul Economiei propune reducerea controalelor și a actelor permisive

Ministrul Economiei, Dumitru Alaiba a anunțat un pachet de modificări regulatorii, menite să reducă barierile birocratice și să diminueze povara administrativă, anunțând că Ministerul Economiei va elabora periodic câte un pachet de simplificări, benefice pentru mediul de afaceri.

Unul dintre primele pachete, care a fost anunțat astăzi, se referă la unele simplificări pe domeniul relațiilor de muncă și pe simplificarea controalelor.

Ministerul Economiei vine să propună unele modificări în Codul Muncii, prin faptul că unele prevederi care sânt obligatorii, să devină opționale, printre care:

– evidența zilnică a orelor de muncă,

– programarea anuală a concediilor,

– existența regulamentelor interne,

– existența precontractelor,

– efectuarea preavizărilor și cererilor despre începerea concediului,

– comunicarea cu angajații prin panouri informative.

Adițional, în domeniul relațiilor de muncă au fost propuse:

– permiterea semnării contractelor individuale de muncă pe durată determinată cu salariații angajați în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, fără limitări,

– eliminarea raportărilor privind salariații către centrele militare, informație care deja există în resursele administrative,

– excluderea obligativității achitării indemnizației de concediu în avans,

– excluderea obligativității utilizării doar a cursului BNM pentru salariile stabilite în valută, astfel fiind permise cursurile altor bănci, agreate de părți etc.

Ministrul Alaiba a precizat că verificările agenților economici constituie una din principalele probleme pentru antreprenori, în special pentru cei începători, întrucât acestea comportă risc de abuzuri și corupție.

De aceea a fost propusă modificarea, în cazul agenților economici care activează mai puțin de trei ani, organele de control să nu poată aplica amenzi, efectuând doar controale consultative, cu excepția cazurilor grave și repetate.

Mai mult, a fost propusă procedura de eliminare a “pașaportului albastru” și substituirea cu o adeverință eliberată de medicul de familie doar persoanelor care pot crea riscuri pentru consumatori prin lucrul cu produsele alimentare și alte activități, examinările putând fi făcute în orice instituție medicală.

Ministrul Economiei a mai menționat printre acțiunile propuse, cea de unificarea într-un singur act normativ a tipurilor de activități ce necesită autorizarea și înregistrarea sanitar-veterinară și de eliminare a obligației de publicare a notelor informative la actele normative în Monitorului Oficial în format electronic.

Astfel, comunitatea de afaceri va înțeleage mai bine modificările efectuate în legislație și urmările aferente, iar transparența instituțiilor publice va spori.

Toate aceste modificări au fost elaborate de către Ministerul Economiei, în comun cu Secretariatul Consiliului Economic pe lângă prim-ministru în cadrul grupului de lucru pe dereglementare și urmează să fie organizate consultări publice, pentru a îmbunătăți proiectul.

Grupul de lucru, prezidat de Ministrul Economiei, va continua să coordoneze activitatea de implementare a reformelor, examinând și validand periodic pachete de modificări legislative similare, cu accent pe dereglementare și digitalizare.

Conferința de presă, susținută de ministrul Economiei, poate fi urmărită AICI