Mediul de afaceri va avea acces simplificat la credite și împrumuturi de la instituțiile financiare

Întreprinderile mici și mijlocii vor putea accesa mai simplu credite și împrumuturi de la instituțiile financiare. Guvernul a instituit un nou mecanism de acordare a garanțiilor financiare, și anume: garanțiile de portofoliu la credite. De asemenea, noul regulament, aprobat astăzi de Cabinetul de miniștri, va oferi posibilitatea garantării inclusiv a împrumuturilor oferite de către Organizațiile de Creditare Nebancare (OCN). Garanțiile financiare sunt oferite de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor. 

Capitalizarea Fondului de Garantare, de asemenea, va crește, astfel încât acesta va asigura facilitarea accesului la finanțare pentru cel puțin 900 ÎMM-uri noi, sau dublul capacității actuale. Alte beneficii prognozate ale Fondului sunt:

– Acordarea de garanții financiare suplimentare în valoare de cel puțin 1 miliard lei;

– Facilitarea accesului ÎMM-urilor la resurse creditare suplimentare de cel puțin 2 miliarde lei;

– Realizarea proiectelor investiționale de către ÎMM-uri în valoare de cel puțin 4 miliarde lei;

– Menținerea locurilor de muncă existente și crearea de noi locuri de muncă;

– Majorarea cotei garanțiilor financiare active în totalul creditelor acordate sectorului ÎMM până la cel puțin 5%.

În prezent, statul acordă garanții financiare pentru creditele contractate de ÎMM-uri prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor (FGC), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). FGC are misiunea de a facilita accesul la finanțare a ÎMM-urilor care nu dispun de suficient gaj, prin emiterea garanțiilor financiare în favoarea băncilor comerciale.

La moment, FGC pune la dispoziția băncilor 6 produse de garantare, care acoperă până la 80% din suma creditului solicitat, iar valoarea garanțiilor variază de la 500 mii lei pentru companii debutante până la 7 milioane lei pentru companiile exportatoare. De asemenea, în contextul crizelor energetice și a presiunilor inflaționiste, în anul 2022, ODA a eliminat comisionul de garantare (0,5%) pentru toate produsele de garantare și a majorat cota maximă de garantare până la 80%.

Pe parcursul anului 2021, ODA a emis 468 garanții financiare, în valoare de 387,8 mil lei care au facilitat debursarea creditelor în sumă de 992,8 milioane lei și au generat efectuarea investițiilor în economia națională de peste 1,13 miliarde lei.

Notă: Garanția de portofoliu este un angajament financiar asumat de către Garant (ODA) în condițiile unui contract de colaborare semnat cu un Creditor (Bancă comercială sau OCN), care partajează riscul de credit asociat unui portofoliu eligibil de credite, fără a fi necesară aprobarea fiecărei tranzacții de către Garant.