MEI a convocat prima ședință a Consiliului tehnico-economic în domeniul drumurilor

Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Mihail Lupașcu, a prezidat prima ședință a  Consiliului tehnico-economic în domeniul drumurilor, scopul căruia constă în eficientizarea procesului de dezvoltare și implementare a politicilor în ramura drumurilor, precum și a promovării tehnologiilor performante la proiectarea , construcția și întreținerea drumurilor.

În cadrul ședinței, au fost analizate aspecte ce țin de particularitățile implementării tehnologiei cu utilizarea betonului cilindrat în domeniul drumurilor, examinarea propunerilor de îmbunătățire a siguranței rutiere la intersecțiile: R1 – Trușeni, M3 – Ialoveni, R1 – Cojușna, km 13, R1-Cojușna, km 15, de asemenea a fost examinat Regulamentul Consiliului tehnico-economic în domeniul drumurilor. 

Potrivit datelor prezentate de Sergiu Bejan, decanul facultății Urbanistică și Arhitectură, pentru drumurile cu trafic redus (a IV-a și a V-a categorie tehnică) betonul de ciment vibrocilindrat poate fi cea mai buna alegere atât din punct de vedere a durabilității structurii rutiere cât și a eficienței investițiilor.

„Cu evoluția mașinilor de execuție a betoanelor RCC și alegerea corectă a recetelor mixturilor betoanelor de ciment vibrocilindrat, se poate ajunge la rezistențe și densități înalte, iar pentru reabilitarea rețelei rutiere a Republicii Moldova, materialul RCC este de o perspectivă impunătoare și care poate aduce economii a construcției fundațiilor și îmbrăcăminții rutiere de 30-40% față de variantele clasice utilizate la moment”, a menționat Sergiu Bejan.

Amenajarea intersecțiilor aglomerate prin prin separarea fluxurilor în diferite nivele a fost o altă propunere susținută de Consiliu. Astfel pentru identificarea finanțării construcției a 4 intersecții denivelate (I etapă) au fost elaborate proiecte investiționale care vor fi înaintate către partenerii externi pentru accesarea fondurilor destinate îmbunătățirii siguranței rutiere.  

Consiliul tehnico-economic în domeniul drumurilor al Ministerului Economiei și  Infrastructurii este un organ permanent, consultativ, creat în scopul susținerii implementării politicilor și strategiilor statului în domeniul drumurilor. Ședințele Consiliului vor avea loc nu mai puțin de odată pe trimestru.

Imagini: