MEI a organizat atelierul „Măsuri de sprijin şi încurajare a antreprenoriatului social în Moldova”

Suportul pentru întreprinderile sociale de inserție care poate fi oferit de către Guvernul Republicii Moldova prin intermediul unui Program de stat, precum și propunerile pentru elaborarea Planului național de acțiuni pentru dezvoltarea antreprenoriatului social pentru anii 2020-2025 – au fost subiectele discuției din cadrul atelierului de lucru care s-a desfășurat la Ministerul Economiei și Infrastructurii, și a fost prezidat de către Secretarul de Stat, Iuliana Drăgălin.

Potrivit Secretarului de Stat, dezvoltarea domeniului antreprenoriatului social va contribui la creșterea incluziunii sociale, la crearea noilor locuri de munca, la dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității, prin creșterea incluziunii sociale, iar implicarea autoritățile publice centrale, cât și a societății civile în elaborarea Planului național de acțiuni pentru dezvoltarea antreprenoriatului social pentru anii 2020 – 2025 este extrem de importantă.

Precizăm că, Ministerul Economiei și Infrastructurii a planificat în Strategia sectorială de cheltuieli pentru perioada 2020-2022 elaborarea și implementarea unui program de sprijin pentru Întreprinderile sociale de inserție, în acest sens fiind planificate 30 milioane lei.

Atelierul „Măsuri de sprijin şi încurajare a antreprenoriatului social în Republica Moldova” a fost organizat cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei.

Imagini: