MEI a organizat cea de-a doua ședință consultativă privind problemele pieței forței de muncă în Republica Moldova

Ministerul Economiei și Infrastructurii a organizat astăzi cea de-a doua ședință consultativă privind problemele pieței forței de muncă în Republica Moldova. Reprezentanții autorităților de resort au discutat despre acțiunile concrete ce urmează a fi întreprinse în vederea atragerii forței de muncă în sectoarele unde este lipsă de specialiști.

„Trebuie să realizăm un studiu analitic cuprinzător care să identifice soluțiile la problemele persistente pe piața forței de muncă. Soluțiile respective trebuie să fie orientate spre identificarea posibilităților de menținere a forței de muncă curente prin prisma politicilor emise, elaborarea de programe speciale de instruire – creșterea calificării forței de muncă din sectoarele economiei naționale cele mai sensibile la deficitul de forță de muncă”, a menționat ministrul Chiril Gaburici.

În cadrul ședinței Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a prezentat 10 sectoare în care este necesară atragerea forței de muncă, printre ele se numără – industria prelucrătoare – 32%, comerț cu ridicata și amănuntul – 15%, alte activități de servicii colective, sociale şi personale – 13%, agricultură, silvicultură și pescuit – 12%, construcții – 10%, administrație publică și apărare – 6%.

De la începutul anului 2019, ANOFM a administrat 17253 de locuri de muncă vacante. La data de 04.06.2019 în baza de date erau în evidență 13287 locuri vacante şi 15652 șomeri. În mediu la un loc de muncă vacant, pretindeau 1,2 șomeri.

Următoare ședință privind problemele pieței forței de muncă în Moldova a fost preconizată pentru săptămâna viitoare.

Imagini: