MEI a prezentat propunerile pentru documentul de politici publice pe blocul economic

Sergiu Railean a prezentat viziunea Ministerul Economiei și Infrastructurii privind documentul de planificare strategică racordat la strategia națională „Moldova 2030” în cadrul unei ședințe cu participarea Primului Ministru, Ion Chicu, ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.

Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, instituția coordonează și monitorizează 28 documente de politici publice, dintre care 11 sunt strategii. Majoritatea documentelor de politici, pe domeniile de activitate ale ministerului sunt în proces de expirare și este necesară elaborarea unui nou cadru de politici strategice pe domenii.

„Cu suportul tehnic al GIZ și al Băncii Mondiale, MEI a inițiat deja procesul de revizuire a cadrului strategic. În contextul raționalizării numărului documentelor de politici sectoriale, asigurarea corelării și sinergiei între acestea ne-am propus să realizăm un singur document de politici publice ce vizează blocul economic pe termen lung. Documentul urmează a fi conex viziunii de dezvoltare și priorităților pe domenii, racordate la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030”, a menționat Sergiu Railean.

Ministrul a precizat că documentul va cuprinde următoarele domenii de activitate ale Guvernului, cu relevanță directă asupra obiectivelor dezvoltării economice durabile și incluzive precum economie, dezvoltarea afacerilor și forța de muncă, protecția consumatorului, calitatea produselor și serviciilor, construcții, amenajarea teritoriului și urbanism, tehnologia informației, securitate și eficiență energetică, transport și infrastructura drumurilor.