MEI apreciază suportul oferit de Uniunea Europeană în modernizarea tuturor sectoarelor de transport din Republica Moldova

În contextul Zilelor Europei, Ministerul Economiei și Infrastructurii și-a propus să comunice despre cele mai relevante și de succes parteneriate cu Uniunea Europeană pe diferite sectoare de activitate. Odată cu semnarea Acordului de Asociere, țara noastră și-a asumat o serie de angajamente, printre care și consolidarea cooperării Republicii Moldova cu UE în domeniul transporturilor prin elaborarea unor politici naționale durabile în domeniu.

Cooperarea presupune promovarea unor operațiuni de transport eficiente, desfășurate în condiții de siguranță și securitate, interoperabilitatea mai mare a sistemelor de transport, reducerea costurilor de mediu, precum și crearea condițiilor de competiție pe piață. Toate acestea constituind un element fundamental în realizarea integrării Republicii Moldova în lanțul logistic european.

Urmare prevederilor Acordului de Asociere, au fost adoptate 45 de acte legislative și normative care au vizat toate sectoarele de transport din Republica Moldova. În vederea sporirii securității circulației rutiere, a fost creat Biroul executiv al Consiliului național pentru securitatea circulației rutiere, care reprezintă un centru de coordonare în domeniul siguranței rutiere.

Domeniul aviației civile, de asemenea, a înregistrat o creștere substanțială ca urmare a aderării Republicii Moldova la Spațiul Aerian Comun al Uniunii Europene.

„Liberalizarea serviciilor de transport aerian a contribuit la atragerea operatorilor low-cost, la reducerea prețurilor pentru pasageri, la diversificarea rutelor și la creșterea competiției. În 2018, numărul de pasageri a ajuns la 2.830.000, o creștere de 60% față de anul 2014”, susține ministrul Sergiu Railean.

Un alt pas important în implementarea cerințelor UE în domeniul aerian este și realizarea Proiectului „EASA suport și asistență în domeniul aviației civile țărilor din Parteneriatul Estic și Asia Centrală”, finanțat de Comisia Europeană.

De asemenea, urmează a fi adoptate o serie de acte elaborate în cadrul Proiectului de Asistență Tehnică -„Suport pentru reforma sectorului transport din Republica Moldova”, în valoare de 1 milion de euro, finanțat de Uniunea Europeană și desfășurat pe parcursul perioadei noiembrie, 2018 – aprilie, 2020. Contribuția Proiectului a constat în reforma sectorului de transport, în conformitate cu Capitolul Transporturi din Acordul de Asociere UE – RM, prin oferirea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru a sprijini aproximarea legislației la cea a UE.

Acest proiect va aduce beneficii în sectorul transport naval, funcțiile de control al Statului Pavilion și Statului Port fiind consolidate datorită unui cadru legal armonizat cu UE și vor avea un proces organizatoric actualizat. Agenția Navală nou-creată va avea documente, reguli interne și proceduri operaționale în vigoare care să îi permită să funcționeze pe deplin. Ceea ce ține de sectorul feroviar, acesta va dispune de o legislație secundară, iar viitoarea instituție feroviară de siguranță va beneficia de un cadru operațional. Referitor la transportul rutier va fi elaborat și implementat cadrul normativ și operațional relevant, menit să armonizeze legislația națională cu directivele UE din domeniu.

Sectorul aviației civile va beneficia, de asemenea, de un cadru normativ și operațional actualizat care va îmbunătăți capacitatea de evaluare a navigabilității aeronavelor și a produselor aeronautice, piese și aparate, precum și organizațiile și personalul implicat în aceste procese. Un alt beneficiu din urma acestui proiect va fi elaborarea cadrului normativ și operațional pentru Biroul de Investigare a Accidentelor în transporturi, conform cerințelor UE.

În ceea ce privește reforma sectorului feroviar, aceasta este susținută prin desfășurarea „Proiectului de restructurare a Căilor Ferate moldovenești”, în valoare de 119,25 milioane de euro, finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) într-un parteneriat cu Banca Europeană de Investiții (BEI) și Uniunea Europeană. De asemenea, UE a acordat un grant de 5 milioane de euro pentru a cofinanța achiziționarea de locomotive. Obiectivul proiectului fiind îmbunătățirea infrastructurii feroviare, modernizarea materialului rulant precum și sporirea eficienței și nivelului de siguranță a serviciilor feroviare.

Mai mult, menționăm că cooperarea Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului Estic, reprezintă un instrument de consolidare și aprofundare a cooperării UE cu statele membre pe dimensiunea estică. Astfel, Republica Moldova beneficiază constant de suport și asistență în identificarea instrumentelor de finanțare în scopul îmbunătățirii legăturilor de transport și a infrastructurii, pentru stimularea eficienței energetice, precum și utilizarea energiei regenerabile pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Imagini: