MEI prezintă raportul privind implementarea angajamentelor DCFTA în Republica Moldova în perioada 2017-2019

Ministerul Economiei și Infrastructurii prezintă raportul consolidat privind principalele realizări și progrese înregistrate în implementarea Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere/DCFTA în perioada 2017-2019, elaborat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în strânsă cooperare cu autoritățile naționale.

În perioada anilor 2017-2019, Acordul DCFTA a rămas în continuare un factor important în determinarea configurației comerțului extern al Republicii Moldova, Uniunea Europeană fiind principalul partener comercial al țării noastre. Astfel, schimburile comerciale înregistrate în anul 2019 cu UE au atins valoarea de 4,72 miliarde de dolari SUA sau circa 55% din totalul schimburilor comerciale realizate de către RM.

Totodată, a fost constatată o creștere a numărului companiilor exportatoare în UE, atingând în anul 2019 cifra de 1837 de companii care au exportat către piața europeană. Acestea reprezentă peste 70% din numărul total de companii exportatoare. Topul țărilor UE în care companiile autohtone realizează activități de export sunt: România, Italia, Germania, Polonia şi Bulgaria.

În comun cu UE, în această perioadă, au fost aduse un şir de modificări conținutului anexelor la Titlul V al Acordului de Asociere, Comerț și aspecte legate de comerț, fiind actualizată şi completată lista actelor UE ce urmează a fi transpuse de Republica Moldova pe domeniile serviciilor financiare, serviciilor de telecomunicații, transportului maritim internațional și indicațiilor geografice pentru produsele agricole, alimentare și băuturi.

Una dintre cele mai importante realizări la capitolul comerțului cu UE din perioada de referință este actualizarea recentă a Anexei XV din Acord, prin care Republicii Moldova i se acordă cote tarifare suplimentare fără taxe vamale pentru exportul de struguri de masă și prune, o nouă cotă fără taxe vamale pentru cireșe, precum și majorarea pragurilor de declanșare în cadrul mecanismului împotriva eludării pentru exporturile de grâu, orz, porumb și cereale prelucrate în UE. 

Pentru a consulta și vizualiza Raportul privind rezultatele pe domeniile prioritare ale DCFTA, precum și ale Acordului de Asociere RM-UE, accesați:
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_pna_aa_2017-2019_final_pentru_publicare_website.pdf