MEI va elabora un Program de modernizare a parcului de lifturi din țară

Armonizarea legislației naționale la directivele și standardele europene, problemele de conformitate a ascensoarelor și  componentelor de siguranță au fost subiectele abordate în cadrul unei ședințe cu participarea secretarului general al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Lilia Palii, și reprezentanții Asociației Patronale a Societăților de Ascensoare din Republica Moldova.

Președintele asociației, Ion Gabura, a prezentat o informație succintă privind parcul de ascensoare din Republica Moldova, evidențiind  sensibilitățile duratei avansate de exploatare a condițiilor tehnice de siguranță a acestora,  aspectele proiectării și dării în exploatare a ascensoarelor, procedura  de instruire și atestare a experților în domeniul ascensoarelor etc.

În context, reprezentanții MEI au comunicat despre elaborarea proiectului legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectelor de producție și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, care vine să substituie Legea nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase. Proiectul vine cu un șir de prevederi inovative conforme legislației europene, precum și instituirea unui mecanism simplificat de recunoaștere a certificatelor experților, identificarea mai clară a obiectelor de producție și instalațiilor tehnice potențial periculoase.

Reprezentanții MEI au mai menționat că, în Planul de Activitate al ministerului pentru anul 2019 în proces de elaborare se află două proiecte de documente normative în construcție privind „Lucrările de instalare a ascensoarelor” și „Calculul tarifelor pentru deservirea ascensoarelor”.

De asemenea, a fost discutată oportunitatea elaborării unui program de modernizare și înnoire a parcului de ascensoare la nivelul întregii țări. Lilia Palii a propus crearea unui grup de lucru pentru a examina propunerile asociației, cu atragerea sectorului privat, APL-urilor și altor instituții publice vizate.

„Avem nevoie de o Foaie de parcurs  pentru a stabili acțiunile de intervenție, cu ulterioara elaborare a unui proiect de Program fezabil și eventual cu atragerea și a unor parteneri de dezvoltare pentru a prelua bunele practici și expertiza europeană”, a spus Lilia Palii.