Mesaj de felicitare al Ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril GABURICI, cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor şi Societății Informaționale

În acest an comunitatea internațională sărbătorește cea de-a 50-a aniversare a Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor și a Societății informaționale, care este celebrată anual din 1969. Această zi marchează constituirea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) pe 17 mai 1865, când la Paris a fost semnată prima convenție internațională de telegraf.

Genericul anului 2019, sub care se desfășoară Ziua Mondială a Telecomunicațiilor şi a Societății Informaționale este – Reducerea decalajului de standardizare. Elaborarea standardelor internaționale în domeniul IT și Comunicații este una dintre misiunile fundamentele a UIT, ca instituție specializată a Națiunilor Unite în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Standardele UIT ajută la accelerarea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă prin intermediul TIC, interoperabilitate și interconectare.

Republica Moldova, ca membru UIT și al Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI), a adoptat ca standarde moldovenești cele mai recente standarde în domeniul tehnologiei informației, comunicațiilor electronice, securității cibernetice și comunicațiilor de urgență, care integrează organic Republica Moldova în spațiul global de comunicații electronice ca una din țările dezvoltate tehnologic.

Statisticile din ultimii ani demonstrează, că tehnologiile informaționale şi de comunicații au devenit motoarele dezvoltării socio-economice a țării, ale creșterii durabile şi progresului societății noastre.

Ratele de creștere, dar și de absorbție a noilor servicii, interesul pe care-l manifestă față de acest domeniu noua generație, ne oferă siguranța că Moldova are potențial mare de dezvoltare în această direcție. Convingerea mea o bazez și pe potențialul de care dispunem: viziune, leadership, capacități și dorința de a munci. Iar principalul capital pe care ne bazăm, sunt oamenii – toți cei care muncim în acest domeniu, fie sectorul public, sectorul privat, Academia sau sectorul non-guvernamental.

Toate acestea sunt un rezultat firesc al muncii asidue şi eforturilor susținute ale lucrătorilor din acest sector important al economiei naționale.

Ministerul Economiei și Infrastructurii apreciază mult profesionalismul şi eforturile depuse de angajații unităților din domeniul TIC pentru edificarea unei societăți informaționale accesibile pentru toți cetățenii Republicii Moldova.

Totodată, Ministerul va asigura în continuare condiții egale de activitate pentru toți actorii de pe piața de comunicații electronice, va stimula concurența loială, va încuraja investițiile şi va promova inovațiile, va proteja drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor de servicii TIC.

Stimați colegi,

Cu ocazia Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor şi Societății Informaționale, transmit sincere urări de prosperitate, progres și noi performanțe tuturor lucrătorilor din acest domeniu inovativ. Vă doresc sănătate, succes, noi realizări şi multă satisfacție de pe urma muncii pe care o faceți întru binele întregii societăți.

Cu profund respect,
Chiril GABURICI, Ministrul Economiei și Infrastructurii