Mesaj de felicitare al Ministrului Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor şi Societății Informaționale

În acest an, Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale, care este sărbătorită pe 17 mai, poartă genericul – „Conectați 2030: TIC pentru obiectivele de dezvoltare durabilă”.

Întrucât scopul acestei zile este de a sublinia importanța utilizării TIC în diverse sectoare și de a aprecia implicarea tuturor lucrătorilor în acest domeniu inovativ, doresc să aduc mulțumiri colegilor pentru că au reușit să transforme sectorul TIC în unul dintre cele mai dezvoltate și dinamice din țară, care contribuie în mod real la dezvoltarea economiei naționale, având una din cele mai mari valori adăugate, de circa 7 procente în PIB. Valoarea acestuia depășind 13 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 62% a exportului sau cu peste la 4,5 miliarde în anul 2019.

Anul 2020 reprezintă o oportunitate unică pentru Republica Moldova, în calitate de membru al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, de a celebra contribuția TIC la promovarea societății informaționale, precum și pentru formarea unei viziuni asupra modului în care progresele tehnologice în următorii 10 ani vor contribui la accelerarea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă.

În clipele grele, prin care trece acum omenirea, TIC a oferit soluții pentru a menține funcționarea guvernării, economiei, educației, culturii, pentru ai vedea și auzi pe cei dragi.

Toate acestea sunt un rezultat firesc al muncii asidue şi eforturilor susținute ale lucrătorilor din acest sector important al economiei naționale.

Stimați colegi, cu ocazia Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor şi Societății Informaționale, transmit sincere urări de prosperitate, progres și noi performanțe tuturor lucrătorilor din acest domeniu valoros. Vă doresc sănătate, succes, noi realizări şi multă satisfacție de pe urma muncii pe care o faceți întru binele întregii societăți.

Cu respect,

Sergiu Railean,

Ministrul Economiei și Infrastructurii