Mesaj de felicitare al viceprim-ministrului, ministrului Economiei și Infrastructurii, Octavian Calmîc, cu prilejul Zilei lucrătorului din sistemul de gaze

Stimați lucrători din sistemul gaze,

Cu prilejul sărbătorii profesionale, Ziua lucrătorului din sistemul gaze, permiteți-mi din numele conducerii Ministerului Economiei și Infrastructurii și al meu personal să vă adresez cele mai sincere și calde felicitări, venind cu urări de sănătate, bunăstare, fericire și noi realizări în consolidarea și dezvoltarea sistemului autohton de gazificare.

De funcționarea fiabilă a domeniului gaze și a complexului energetic, în ansamblu, depinde dezvoltarea durabilă a economiei naționale, stabilizarea proceselor macroeconomice, asigurarea coeziunii sociale şi a securității în aprovizionarea cu surse energetice și energie a consumatorilor finali, precum şi promovarea planurilor naționale de acțiuni în domeniu.

Astăzi, grație inițiativelor și strategiilor Guvernului Republicii Moldova, sistemul energetic al țării se află într-un amplu proces de reformare și modernizare. La moment, suntem axați pe realizare a unor proiecte investiționale de o importanță națională, inclusiv la compartimentul gazelor naturale, implementarea cărora ne va permite să creăm un sistem sigur de securitate energetică pentru Republica Moldova, să ne conectăm, prin intermediul României,  la piața energetică comunitară, una mult mai sigură și eficientă din punct de vedere a tehnologiilor și standardelor din domeniu.

În toate aceste procese, aveți o misiune cât de dificilă, atât și de responsabilă – prin profesionalismul și abnegația dumneavoastră să asigurați funcționarea eficientă a sectorului gaze, să satisfaceți necesitățile agenților economici şi populației cu servicii de înaltă calitate, precum şi să consolidați tendințele de dezvoltare a pieței regionale a gazelor naturale, în contextul evoluțiilor care au loc pe plan mondial. Fie ca străduința şi munca depusă  să vă servească şi pe viitor drept călăuză în realizarea misiunii importante pe care o aveți.

Cu respect,

Octavian CALMÎC,

viceprim-ministru,

ministru al Economiei și Infrastructurii

Imagini: