Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Aviației Civile

Astăzi, 7 decembrie, este marcată Ziua Internațională a Aviației Civile. Această dată a fost instituită în anul 1994 de Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO) pentru a releva importanța sectorului în dezvoltarea social-economică a statelor lumii, precum şi a rolului ICAO în promovarea siguranței şi eficienței transporturilor aeriene internaționale.

Republica Moldova a aderat la Convenția privind Aviația Civilă Internațională la 1 iulie 1992, iar de atunci este un membru activ și participă în calitate de co-sponsor la mai multe rezoluții ale ICAO privind securitatea aeronautică.  În rezultat, în acești ani au fost realizate măsuri care au condus la eficientizarea transportului național aerian și la îmbunătățirea sistemelor de siguranță ale aeronavelor.

Cu acest prilej, Ministerul Economiei și Infrastructurii transmite felicitări tuturor profesioniștilor din domeniul aviației civile și, totodată, exprimă gratitudinea pentru efortul depus în dezvoltarea transportului aerian şi asigurarea securității zborurilor.