Mesaj de felicitare Ziua Mondială a Standardizării

La 14 octombrie este marcată Ziua Mondială a Standardizării, care în anul 2014 se desfăşoară cu genericul „Standardele creează reguli de joc echitabile”.

Standardele sunt instrumente utile care stabilesc reguli clare pentru toate tipurile de activităţi, asigurând un limbaj tehnic comun pentru crearea unui mediu competitiv şi echitabil pentru toţi utilizatorii. Utilizarea standardelor permite crearea un mediu comercial favorabil, elimină barierele tehnice în calea comerţului, stimulează creşterea economică şi contribuie la atenuarea efectelor schimbărilor climatice.

Impactul standardelor asupra comerţului este unul pozitiv, stimulând atât exportul, cît şi importul, standardizarea devenind un instrument cheie în slujba unei economii moderne pentru toate sectoarele de activitate. În plus standardele creează încredere pentru că sunt dezvoltate într-un mediu deschis şi transparent, în care fiecare parte interesată îşi poate aduce contribuţia.

Pe plan internaţional, Republica Moldova, prin intermediul Organismului Naţional de Standardizare, colaborează activ cu organizaţiile europene şi internaţionale de standardizare, care armonizează bunele practici la scară mondială şi favorizează progresele economico-sociale comune.

Ziua Mondială a Standardizării este un prilej de a face unele bilanţuri privind activitatea de standardizare la nivel naţional. În contextul realizării obiectivelor stabilite în Acordul ZLSAC, parte a Acordului de Asociere RM-UE, privind armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană, Republica Moldova adoptă standardele europene şi internaţionale în calitate de standarde naţionale. Adoptarea acestora în Republica Moldova va oferi consumatorului local produse mai sigure şi mai calitative, dar şi produse moldoveneşti conforme cu rigorile standardelor europene şi internaţionale.

Ministerul Economiei vă felicită pe toţi cei implicaţi în activitatea de standardizare şi vă urează cele mai prospere realizări în activitatea pe care o profesaţi. Această sărbătoare este un prilej de a aduce mulţumiri pentru eforturile depuse de către Dvs., în activitatea de standardizare în toate domeniile economiei naţionale. Avem deosebita plăcere să vă dorim realizări fructuoase, sănătate şi putere pentru a face faţă noilor provocări şi de a dezvolta un sistem de standardizare durabil!