Mesajul de felicitare al Ministrului Economiei cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Institutului Național de Cercetări Economice

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu a participat la cea de-a 75-a aniversare a Institutului Național de Cercetări Economice (INCE). Prilej cu care, instituția a organizat Conferinţa Internaţională „Creșterea economică în condițiile globalizării”, ajunsă la a 15-a ediție.  

În discursul său de salut, ministrul Gaibu a felicitat cercetătorii INCE, dar și întreg personalul, și a mulțumit pentru expertiza oferită Ministerului Economiei prin participarea la numeroase grupuri de lucru, la elaborarea avizelor la proiecte şi acte legislative. Totodată, ministrul a încurajat experții să coopereze interinstituțional și să formeze grupuri mixte de lucru pentru a identifica soluțiile optime pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei naționale.

Găsiți mai jos discursul integral:

”Domnule director Alexandru Stratan, domnule președinte al Academiei de Științe, Ion Tighineanu, doamnă Secretar de Stat, Adriana Cazacu,  stimați oaspeți și participanți!

Sunt onorat să particip la acest eveniment aniversar al Institutului Național de Cercetări Economice. Conferința de astăzi este un bun prilej pentru comunitatea științifică să-și împărtășească realizările și să facă schimb de opinii și experiențe în contextul provocărilor actuale la nivel global și regional.

Totodată, vreau să vă adresez calde felicitări pentru cei 75 de ani de activitate. Deloc puțini, timp în care Institutul a reușit realizări importante pentru domeniul științific al Republicii Moldova.

În această zi doresc să mulțumesc cercetătorilor institutului pentru expertiza oferită ministerului economiei prin participarea în numeroase grupuri de lucru, la elaborarea avizelor la proiecte şi acte legislative, peste 100 la număr.

Țin să menționez aici implicarea colaboratorilor Institutului la elaborarea în comun cu ministerul a mai multor documente, printre care elaborarea anuală a Raportului de competitivitate (2015-2019); Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității (2014); Conceptul Strategiei “Pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030” (2021); Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020.

Munca depusă de dvs la crearea strategiilor şi programelor de dezvoltare socio-economică, identificarea celor mai adecvate forme de promovare şi creştere durabilă a economiei naţionale contribuie la atingerea unui nivel de trai decent şi a calităţii vieţii sporite a populaţiei.

Necesitatea de cercetări de calitate, cu evaluarea soluțiilor și identificarea celor mai bune opțiuni, este tot mai imperativă în condițiile schimbărilor survenite în relațiile economice internaționale, progresului tehnologic accelerat, competiției tot mai acerbe, dar și a șocurilor provocate de factori diverși, care tot mai frecvent sunt din afara domeniului economic, cum ar fi pandemia sau schimbările climatice. În aceste condiții, cooperarea interdisciplinară și interinstituțională este importantă pentru a obține cercetări de calitate a impactului asupra mediului economic. Încurajez cercetătorii să formeze grupuri mixte pentru a identifica soluțiile optime pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei naționale.

Mulțumim pentru implicarea și eforturile depuse. Vă doresc discuții bune în cadrul conferinței de astăzi și cât mai multe realizări frumoase în continuare!”

Imagini