Mesajul de felicitare al viceprim-ministrului, ministrului Economiei și Infrastructurii cu ocazia Zilei lucrătorului din domeniul căilor ferate

Stimați colegi !

Cu ocazia Zilei lucrătorului din domeniul căilor ferate, sărbătorită tradițional în țara noastră în prima duminică a lunii august, din numele Ministerului Economiei și Infrastructurii şi al meu personal, vă adresez sincere felicitări şi urări de bine tuturor profesioniștilor din această ramură pentru activitatea fructuoasă şi contribuția la dezvoltarea economiei naționale.

Transportului feroviar și tot spectrul de servicii legate de acest domeniu joacă un rol important în dezvoltarea economică a țării, implementarea programelor și strategiilor de creștere a bunăstării locuitorilor Republicii Moldova, etc. În virtutea mai multor factori, Î.S ”Calea Ferată din Moldova” și personalul angajat marchează sărbătoarea profesională  într-o situație dificilă, fiind presați de povara unor probelele economice și sociale, apărute în urma unui management neeficient al administrațiilor pe parcursul mai multor ani.

Preluând, în rezultatul reformei Guvernului, gestionarea domeniului transporturilor, conducerea Ministerului Economiei și Infrastructurii s-a axat, în primul rând, pe soluționarea problemelor sociale a personalului, lichidarea treptată a restanțelor salariale și de alt ordin, elaborarea și punerea în acțiune a unor măsuri eficiente de depășire a situației de criză în care se află transportul feroviar. Sunt convins că într-o conlucrare eficientă cu dumneavoastră, în cel mai scurt timp, vom reuși să depășim situația de criză și cu eforturi comune să transformăm Î.S. ”Calea Ferată din Moldova” într-o companie care generează profit și este competitivă în regiune.

Dragi angajați ai Întreprinderii de Stat ”Calea Ferată din Moldova”, îmi exprim ferma convingere, că numai grație muncii, a profesionalismului, atitudinii şi devotamentului de care dați dovadă, vom reuși să realizăm și în continuare obiectivul de bază – crearea unui sector de transport tehnologic avansat, eficient şi competitiv, racordat la standardele europene.

Cu respect,

Octavian CALMÎC,

viceprim-ministru,

ministru al Economiei și Infrastructurii