Mesajul de felicitare al viceprim-ministrului, ministrului Economiei, Valeriu Lazăr, cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii Informaţionale

Stimaţi colegi, specialişti în domeniul tehnologiei informaţiei,

Îmi face o deosebită plăcere să vă felicit cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicaţiilor şi a Societăţii Informaţionale şi să vă urez mult succes în realizarea obiectivelor ambiţioase ce v-aţi propus – de a dezvolta sectorul tehnologiilor informaţionale într-o adevărată industrie, ce ar putea transforma ţara noastră în una foarte competitivă pe pieţele internaţionale. În acest context, vă doresc multă putere de muncă, cutezanţă şi perseverenţă în tot ce faceţi spre binele cetăţenilor.

Totodată, în calitatea mea de viceprim-ministru şi ministru al Economiei, vreau să-mi exprim înalta apreciere a efortului întreprins de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în dezvoltarea domeniului TIC, care de la un sector de suport pentru economie a evoluat spre o industrie cu mari perspective de competitivitate. Strategia Moldova Digitală 2020, Pachetul de competitivitate a industriei IT, crearea parcurilor IT şi optimizarea sistemului de impozitare pentru companiile rezidente sunt acţiuni importante ce vor impulsiona creşterea acestei industrii de viitor pentru economia naţională.

Stimaţi antreprenori şi specialişti în domeniul tehnologiei informaţiei, din numele Ministerului Economiei vă exprim,cu acest prilej,gratitudineapentru munca ce o depuneți cu multă dedicație și vă îndemn să o continuați cu același zel spre binele şi bunăstarea cetățenilor noștri.

În această importantă zi vă dorim succese profesionale, recunoștința cetăţenilor, multe împliniri şi realizări frumoase întru prosperarea ţării noastre!

Cu deosebit respect,    
Viceprim-ministru,
Ministru al Economiei
Valeriu LAZĂR

Mun. Chișinău, 17 mai 2014