Mesajul ministrului Economiei și Infrastructurii cu prilejul Zilei Energeticianului

Stimaţi profesionişti ai sectorului energetic,

Din numele echipei Ministerului Economiei și Infrastructurii și al meu personal, vă adresez cele mai calde felicitări şi urări de bine cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Energeticianului, marcată tradițional pe 22 decembrie.

Lucrătorii din breasla energeticienilor sunt cei care ne aduc zilnic lumina și căldura în casele noastre, asigură funcționarea sistemelor informaționale și tehnologice din toate ramurile economiei și ale sferei sociale – producere, transport, sănătate, învățământ, servicii etc. Ei sunt responsabili de alimentarea neîntreruptă a fiecărui consumator cu energie electrică, termică și gaze naturale. De aceea, gestionarea eficientă și modernizarea continuă a sistemelor de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei reprezintă principalele preocupări ale energeticienilor, dar și ale Ministerul Economiei și Infrastructurii, care asigură cadrul de politici necesar dezvoltării sectorului.

Anul ce a trecut, pentru sectorul energetic este unul istoric, deoarece am reușit să lansăm unul din cele mai ambițioase proiecte de infrastructură – magistrala de gaze naturale Iași-Ungheni-Chișinău. Datorită dedicației și responsabilității profesioniștilor din domeniu, acest proiect strategic pentru securitatea energetică a țării a fost finalizat și este gata pentru a fi exploatat. În continuare, urmează să ne consolidăm eforturile pe o serie de proiecte importante în sectorul termoenergetic, electric, de eficiență energetică și surselor de energie regenerabile.

Stimați colegi,

Cu prilejul Zilei Energeticianului, vă transmit tuturor sincere mulţumiri pentru eforturile cotidiene în gestionarea sistemului energetic. Vă doresc multă sănătate, speranţe împlinite şi un viitor plin de succese!

Cu profund respect,
Anatol USATÎI,
Ministru al Economiei și Infrastructurii