MIEPO anunță extinderea termenului de desfășurare a Concursului de idei și proiecte privind utilizarea pavilionului de la Expo Milano 2015 

23 iunie, Chișinău – Organizaţia de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului (MIEPO) anunță extinderea termenului de recepționare a ofertelor din partea reprezentanților societății civile, persoanelor fizice și agenților economici și rezidenți și nerezidenți, privind utilizarea bunurilor publice rămase după demontarea pavilionului Republicii Moldova de la Expo Milano 2015, până la data de 15 iulie 2016.

Scopul competiției este de a selecta cea mai optimă și originală idee sau proiect de utilizare eficientă a patrimoniului rămas în urma participării Republicii Moldova în cadrul Expoziției Mondiale  ”Milano – 2015”. În vederea bunei organizări a concursului, MIEPO va pune la dispoziția celor interesați caietul de sarcini cu privire la modul de desfășurare a concursului de idei și proiecte, care conține toate cerințele și condițiile de participare în cadrul acestuia.

Urmare a încheierii expoziției, pavilionul Republicii Moldova a fost demontat și urmează a fi transportat în Republica Moldova.

Luând în considerare cele expuse mai sus, dar și în vederea evitării aplicării de penalități din partea partenerilor italieni, la 17 iunie curent, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la importul bunurilor rămase în urma participării Republicii Moldova la ”World Expo Milano 2015”. Actul legislativ permite MIEPO plasarea în libera circulație a acestora, cu scutirea de plata drepturilor de import. 

În contextul vehiculării în mass-media a unor informații neferificate privind aplicarea unor penalități din partea partenerilor italieni, MIEPO vine să dezmintă plata oricăror penalități aferente depozitării pavilionului autohton la Milano. Până în prezent, din bugetul de stat nu au fost suportate cheltuieli în acest sens.

Potrivit demersului antreprenorului italian, acesta va recurge la aplicarea  eventualelor penalități doar în cazul staționării îndelungate a bunurilor pe teritoriul statului italian.