Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a găzduit cea de-a VI-a reuniune a Subcomitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru comerț și dezvoltare durabilă

Pe 16 martie 2023, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a organizat și găzduit cea de-a VI-a reuniune a Subcomitetului de cooperare RM-UE privind comerțul și dezvoltarea durabilă, în cadrul căreia au fost vizate principalele evoluții din transpunerea aquis-ului comunitar în legislația națională, din domeniul muncii și mediului înconjurător.

La eveniment au participat reprezentanții MDED, ai Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Mediului, precum și reprezentanții Comisiei Europene si Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.

Părțile au subliniat importanța majoră a rezultatelor obținute de Republica Moldova la capitolul Comerț și Dezvoltare Durabilă (TSD) din cadrul Acordului de Asociere RM-UE.

În acest context, experții europeni au apreciat și salutat progresele înregistrate de țara noastră privind transpunerea legislației europene la cea națională, precum și reformele demarate în sectoarele de referință.

A fost analizat și evaluat nivelul implementării prevederilor din sectorul muncii la capitolului TSD, în special implementarea convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, în vederea respectării standardelor internaționale de muncă și a apropierii de legislația UE.

O tematică importantă discutată în cadrul reuniunii au fost subiectele ce țin de  politicile de climă și mediu. S-a menționat că principalele convenții de mediu legate de Comerț și Dezvoltare Durabilă sunt ratificate sau aderate de către Republica Moldova.

S-a menționat și despre importanța îmbunătățirii sprijinului reciproc între politicile comerciale și de mediu. Eforturile vor fi îndreptate către a coopera pentru creșterea competitivității produselor autohtone, înlăturarea barierelor netarifare în calea comerțului și accelerarea reformelor în acest sens.

În context, în cadrul celei de-a VI-a reuniune a Subcomitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru comerț și dezvoltare durabilă, care a avut loc la Chișinău, au fost date asigurări că toate eforturile Republicii Moldova se vor concentra pe îmbunătățirea condițiilor economice, sociale și de mediu durabile pentru consumatori, lucrători, cetățeni și întreprinderi.

Pe final, experții europeni au apreciat progresele înregistrate de țara noastră privind alinierea legislației naționale la cea europeană, precum și reformele demarate în sectoarele de referință, totodată venind și cu o serie de recomandări pe viitor, toate cu scop dezvoltare durabilă. Echipa experților europeni a fost condusă de către șeful Unității Relații Bilaterale în Comerț și Dezvoltare Durabilă, Sistemul Generalizat de Preferințe Direcția Generală Comerț, Ulrich Weigl.

Imagini: