Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării continuă discuțiile referitor la soluții noi pentru piața de capital din Moldova

La Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a avut loc a doua ședință a Grupului de lucru pentru dezvoltarea pieței de capital la care au participat reprezentanții instituțiilor de stat, asociațiilor de business, băncilor etc.

Ședința a fost prezidată de către secretara de stat, Veronica Arpintin, la care au participat mai mulți specialiști, reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Finanțelor, Comisiei Naționale a Piețelor Financiare, Băncii Naționale, dar și ai asociațiilor de business relevante.

Prin intermediul acestui grup de lucru, ministerul a decis să inițieze procesul de îmbunătățire a cadrului legal și normativ pentru a permite companiilor din Republica Moldova să investească și să acceseze finanțare pe piața internă și externă, precum și diversificarea surselor de finanțare pentru companiile autohtone. 

Membrii grupului de lucru au punctat mai multe aspecte, care necesita îmbunatățire, pentru ca piața de capital din Moldova să se integreze in circuitul financiar european.

În baza propunerilor recepționate de la membrii grupului de lucru, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării urmează să identifice soluții ce ar contribui la facilitarea și stimularea schimbului de capital, dezvoltarea infrastructurii resepctive și nu în ultimul rînd educarea pieței.

Subiectele dezbătute în cadrul primei ședințe a grupului de lucru, pot fi văzute aici.

Imagini: