Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării împreună cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică au evaluat abilitățile digitale în dezvoltarea afacerilor din Republica Moldova

Promovarea abilităților digitale în afacerile din Moldova și importanța transformării digitale pentru creșterea economică, au fost printre subiectele discutate în cadrul unui webinar online, organizat sub egida Programului OECD de competitivitate Eurasia.

Evenimentul face parte din seria de evaluări dedicate promovării competențelor de afaceri digitale din Moldova, evaluări realizate de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Nota prezentată de către reprentanții OECD rezumă principalele constatări și oferă opțiuni de politică pentru:

  • consolidarea cadrului instituțional și politic pentru competențele digitale;
  • îmbunătățirea evaluărilor și anticiparea competențelor digitale, pentru a dezvolta politici personalizate;
  • intensificarea suportului în eliminarea barierelor din calea dezvoltării competențelor digitale ale IMM-urilor.

“Digitalizarea mediului de afaceri din Republica Moldova prin transformarea digitală și implementarea inovațiilor digitale în sectorul antreprenorial rămân printre prioritățile majore ale Guvernului. Referitor la programele de susținere a digitalizării pentru IMM-urile din Republica Moldova, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, merită menționate cele două programe lansate. Este vorba de Programul de Transformare Digitală pentru IMM-uri, dedicate întreprinderilor mici și mijlocii care doresc să-și digitalizeze afacerile pentru a-și consolida și valorifica potențialul pe piețele interne și externe și Programul de Retehnologizare și Eficiență Energetică pentru IMM-uri, care poate oferi suport în modernizarea și reechiparea tehnică a IMM-urilor, în vederea eficientizării proceselor de producție și competitivității pe piață. Aceste programe au legătură directă cu creșterea competențelor digitale ale IMM-urilor. Astfel vor exista produse și servicii inovatoare, va crește competitivitatea, eficiența, sustenabilitatea și productivitatea atât pe piețele locale, cât și pe cele externe” a menționat secretara de stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Veronica Arpintin.

Secretara de stat a mai adăugat că Moldova urmează să facă față unei noi realități economice și să asigure un proces de transformare digitală eficientă, prin elaborarea și aprobarea noii Strategii de Transformare Digitală 2023-2030 și a apreciat implicarea expertizei OECD, recomandările și bunele practici regionale și internaționale.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este un forum care le permite funcționarilor guvernamentali să discute și să analizeze formularea și impactul politicilor care ar putea spori bunăstarea socioeconomică a întregii omeniri. Activitatea sa este condusă de un secretariat alcătuit din analiști economici și politici formați în toate aspectele economiei.

Imagini: