Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării prezintă raportul de implementare a Acordului de Asociere între Republica Moldova – Uniunea Europeană (DCFTA)

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a prezentat, în cadrul audierilor publice în Parlamentul Republicii Moldova, raportul privind implementarea Acordului de Asociere între Republica Moldova – Uniunea Europeană (DCFTA). Prin prisma raportului, au fost prezentate realizările ministerului, prioritățile actuale privind implementarea Acordului de Asocieri (AA), precum și coordonarea procesului de implementare.

În cadrul implementării AA, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este instituția de bază prin intermediul căreia se menține întregul dialog strategic. Menținerea acestui dialogul, cu privire la aspectele legate de Titlul V, Comerț și aspecte legate de comerț, are loc prin intermediul Comitetului de Asociere reunit în Configurația Comerț și sub-comitetele relevante, care au loc anual și au rolul de a aborda cele mai importante progrese, precum și provocările în implementarea componentei DCFTA din cadrul Acordului de Asociere.

La ședința de audieri publice în Parlament, vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizări, Dumitru Alaiba a declarat faptul, că: „Implementarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană reprezintă o componentă foarte importantă pentru viitorul țării noastre. Acest Acord va asigura o integrare eficientă și rapidă în UE. În cadrul vizitelor efectuate în orașele din Uniunea Europeană, am pus mereu în discuție subiectele implementării DCFTA, ceea ce ne permite să identificăm noi obiective și activități prioritare pentru acest proces, atât de necesar tuturor.”

Ca și priorități stabilite de către Minister se regăsesc următoarele:

– Implementarea Agendei de Asociere 2021 – 2027;

– Eliminarea totală a contingentelor tarifare;

– Alinierea la normele UE, a schemelor de ajutor de stat;

– Menținerea dialogului strategic;

– Coordonarea procesului de implementare a Planului de Acțiuni pentru Implementarea celor 9 condiții ale Comisiei Europene;

– Aderarea la Programul Comunitar privind Piața Unică;

– Semnarea Acordului European, privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale (ACAA);

– Stimularea digitalizării economiei și dezvoltarea comerțului electronic;

– Continuitatea reformei regulatorii.

În urma evaluării gradului de realizare a obligațiilor de armonizare a legislației UE asumate prin AA, pe domeniile de competență ale Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, numărul total de 38 acte UE stabilite pentru armonizarea prin Acord – 32 acte UE au fost transpuse în totalitate, 5 acte UE au fost transpuse parțial, 1 act UE fiind identificat ca fiind încetat, nivelul de transpunere fiind aproximativ 86%.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, valoarea schimburilor comerciale între Republica Moldova și Uniunea Europeană în anul 2022, (ianuarie – noiembrie) a constituit 6.2 mlrd. USD, reprezentând astfel circa 50.64% din totalul schimburilor comerciale realizate de către Moldova în această perioadă.

Acordul de Asociere între Republica Moldova – Uniunea Europeană (DCFTA) a fost semnat în 2017 de către Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar timp de opt ani, oportunitățile oferite de DCFTA au permis creșterea ponderii exporturilor spre UE până la ~ 60% din exportul total.

Imagini: