Ministerul Economiei a extins termenul limită pentru concursurile de selectare a administratorilor principal la trei zone

17 iulie, Chișinău – Ministerul Economiei a prelungit termenul  limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs de selectare a candidaturii pentru ocuparea funcțiilor vacante de administratori principali ale Zonelor Antreprenoriatului Liber ”Parcul de Producție ”Otaci-Business”, ”Tvardița” și ”Parcul de Producție ”Taraclia”. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, este data de 9 septembrie 2016, ora 16:00.

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcțiilor de administratori principali al celor 3 zone pot fi expediate prin e-mail: olga.volcov@mec.gov.md sau depuse pe adresa – mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunării Naţionale, 1 (bir.235, persoana de contact Olga Volcov).

Relații la nr. de tel.: + 373 22 250-656.

Documentele adiționale ce țin de organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de administratori principali sunt plasate pe pagina web a Ministerului Economiei la rubrica ”posturi vacante”.

În cazul depunerii declarației pe propria răspundere, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului (cazierul) în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.