Ministerul Economiei a informat companiile din sectorul electroenergetic despre criteriile de evaluare a ofertelor în procesul de licitație a energiei electrice

20 ianuarie, Chișinău – Ministerul Economiei a expediat companiilor reglementate din sectorul electroenergetic criteriile de evaluare a ofertelor prezentate pentru participarea la licitația privind procurarea energiei electrice pentru perioada 1 aprilie 2017 – 31 martie 2018.  

Documentul stabilește că pentru asigurarea securității energetice a statului în perioada 1 aprilie 2017 – 31 martie 2018, precum și  acoperirii necesarului de energie electrică a fiecărei companii în parte la cele mai avantajoase condiții, inclusiv și celor ce țin de fiabilitatea și securitatea furnizărilor pe întreaga perioadă contractuală, în procesul de licitație, în mod prioritar, vor fi examinate următoarele aspecte:

  1. Garantarea furnizării de energie electrică pe toată perioada contractului, ofertanții prezentând contractul/contractele de procurare a energiei electrice, care acoperă necesarul de energie și putere electrică solicitată (100%) pe toată durata contractată;
  2. Furnizorii din afara Republicii Moldova prezintă dovezi privind procurarea capacității de interconexiune, care ar acoperi maximele de consum conform graficelor caracteristice de sarcină pentru toată perioada contractuală;
  3. Asigurarea de către ofertant a energiei electrice de echilibru pentru cazurile devierii consumului de la graficul de sarcină, în cele mai avantajoase condiții, prin prezentarea contractelor corespunzătoare;
  4. Cel mai avantajos preț.

Ministerul Economiei mai indică că procedurile de achiziții a energiei electrice urmează a fi efectuate având la bază principiul transparenței, iar grupul de observatori, stabilit de Instrucțiunea privind achiziționarea anuală a energiei electrice (coordonată cu Secretariatul Comunității Energetice și pusă în aplicare la 5 ianuarie 2017  prin ordinul ministrului Economiei) va avea acces la actele aferente procesului de licitație, în scopul asigurării transparenței acestuia.

În context, prin ordinul ministrului Economiei a fost format Grupul de observatori, care va monitoriza procesul de licitație a energiei electrice,  format din reprezentanți ai Ministerului Economiei, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Delegației UE în Republica Moldova și Secretariatului Comunității Energetice.

Documentul a fost expediat în adresa companiilor reglementate din sectorul electroenergetic – ÎCS Gaz Natural Fenosa Furnizare Energie SRL, ÎCS Red Union Fenosa SA, SA Furnizare Energie Electrică Nord, ÎS Moldelectrica, SA Red Nord și SA Red Nord Vest. La moment, operatorii din domeniu au lansat procedurile de tender pentru achiziționarea energiei electrice.