Ministerul Economiei a organizat o masă rotundă în problema preambalării corecte a produselor

2 februarie, Chișinău – Ministerul Economiei, în comun cu Institutul Național de Metrologie și Agenția pentru Protecția Consumatorilor, a organizat în cadrul Expoziției naționale ”Fabricat în Moldova”, o masă rotundă cu genericul ,,Asigurarea încrederii consumatorilor prin preambalarea corectă a produselor”.

Potrivit Lidiei Jitari, șef Direcția dezvoltarea infrastructurii calității din cadrul Ministerului Economiei, în cadrul mesei rotunde, la care au participat peste 45 de reprezentanți ai producătorilor produselor preambalate din Republica Moldova (S.A. Bucuria, S.A. Franzeluța, S.A. Alfa- Nistru, S.A. Basarabia Nord, S.C Sandriliona, ICS Lapmol SRL, Lafarge Ciment Moldova, SA Lactis etc.),  a fost prezentată o imagine de ansamblu asupra legislației naționale din domeniu, fiind abordat și subiectul modificărilor care se operează actualmente în actele normative în vigoare, în special privind efectuarea măsurărilor necesare pentru verificarea cantității nominale ale produselor, marcarea produselor preambalate cu litera “e” și  a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură marcate cu semnul “з” (epsilon).

Participanții la reuniune au convenit ca în colaborare cu Institutul Național de Metrologie și Agenția pentru Protecția Consumatorilor să fie organizate instruiri privind efectuarea măsurărilor necesare la preambalarea produselor.

În opinia participanților la masa rotundă, respectarea cerințelor actelor normative pentru sticlele utilizate ca recipiente de măsură și a cerințelor pentru preambalarea produselor va asigura o concurență loială pe piața, iar produsele puse la dispoziție pe piață pot fi competitive nu numai pe piața națională, dar și pe cea europeană. 

Imagini: