Ministerul Economiei a participat la Forumul ”Moldova – România: Capital Bridges”

Secretarul de Stat, Ministerul Economiei, Vadim Gumene a participat la București în cadrul Forumului ”Moldova – România: Capital Bridges”, fiind parte din delegația Executivului țării noastre.

Evenimentul a fost destinat promovării piețelor de capital și a întrunit oficiali guvernamentali, reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova și România, reprezentanți ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Băncii Mondiale și Băncii Europene de Investiții (BEI).

Guvernul Republicii Moldova a prezentat oportunitățile și potențialul investițional în vederea susţinerii mediului de afaceri, atragerii investiţiilor şi dezvoltării social-economice a Republicii Moldova.

De asemenea, au fost relatate progresele înregistrate în diferite domenii ale economiei naționale, provocările cu care se confruntă Republica Moldova, precum și prioritățile Guvernului în contextul obținerii statutului de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană.

Partea română a reiterat sprijinul său necondiționat pentru pregătirea la nivel instituţional, economic şi social în îndeplinirea angajamentelor, derivate din Acordul de Asociere RM-UE.

Totodată, s-a discutat și despre intensificarea eforturilor comune, menite să atenueze impactul negativ resimţit de populație și mediul de afaceri, în această perioadă.

Evenimentul a fost organizat de către Moldova Agroindbank, Banca Comercială din Republica Moldova, împreună cu Bursa de Valori Bucureşti şi Wood&Co, Raiffeisen Bank International, cu susținerea Guvernului Republicii Moldova.

În Republica Moldova sunt înregistrate 1562 de întreprinderi cu capital românesc, investițiile cărora au însumat circa 6 mlrd. MDL.

România se clasează pe locul 2 printre principalii investitori în economia Republicii Moldova, după valoarea capitalului românesc subscris (sectorul bancar domină, cu o valoare de 78 milioane dolari) și pe locul 1 printre principalii parteneri comerciali la nivel mondial, cu o pondere de 16.1% din volumul comerțului total, în anul 2021.

Imagini: