Ministerul Economiei împreună cu producătorii şi comercianţii din sectorul alimentar caută soluţii la problemele comercializării produselor autohtone

Problemele din sectorul comerţului a întrunit asociaţiile patronale şi profesionale ale producătorilor autohtoni (din domeniul laptelui, cărnii, fructelor, zahărului, conservelor, băuturilor răcoritoare), reprezentanţii reţelelor de magazine (Metro cash and carry Moldova, Fidesco, Fourchette, Linella, Magazinul nr. 1, Unimarket), precum şi reprezentanţii instituţiilor publice în cadrul unei şedinţe desfăşurate la Ministerul Economiei, la 30 mai 2014. Şedinţa a fost condusă de viceministrul Economiei, Octavian Calmâc.

Principalele subiecte puse în discuţie au vizat îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniul comerţului, în special privind interdicţia de încasare de la furnizor a plăţilor care nu sunt incluse în preţul de achiziţie a produselor, alocarea a cel puţin 30 % din spaţiul comercial al magazinelor pentru expunerea şi vânzarea produselor autohtone, cu condiţia existenţei acestor spaţii prestabilite. De asemenea,  stabilirea şi respectarea unui termen de efectuare a achitărilor, în special pentru produsele alimentare uşor perisabile, precum şi fixarea clară a retrobonusului – o cotă procentuală din vânzările realizate, perfectarea sistemului de achiziţii publice (oferirea preferinţelor produselor autohtone, monitorizarea sistemului de achiziţii la toate etapele în format electronic, controlul post-achiziţie, etc.) au constituit agenda de discuţii. În acest sens a fost prezentată experienţa ţărilor şi legislaţia UE în domeniu.

La finalul şedinţei asociaţiile patronale ale producătorilor şi producătorilor locali au înaintat propuneri de perfectare a legislaţiei şi îmbunătăţirii relaţiilor contractuale dintre furnizorii şi comercianţii de produse alimentare.

În ceea ce priveşte stabilirea şi respectarea unui termen de efectuare a achitărilor, în special pentru produsele alimentare uşor perisabile a fost înaintată redacţia potrivit căreia termenul de plată al comerciantului către furnizor pentru produsele contractate şi livrate se stabileşte prin negocierea contractului. Fac excepţie de la aceste prevederi produsele alimentare uşor perisabile pentru care termenul de achitare nu va depăşi termenul de valabilitate al produselor; fructele, legumele şi ciupercile proaspete, la care termenul de plată nu poate fi mai mare de 30 zile.

Mai mult ca atât, s-a propus reglementarea discounturilor bonus şi retrobonusurilor.

La subiectul privind perfectarea sistemului de achiziţii publice (oferirea preferinţelor produselor autohtone, monitorizarea sistemului de achiziţii la toate etapele în format electronic, controlul post-achiziţie, etc.) au fost propuse amendamente la legislaţia naţională privind achiziţiile publice.

În decurs de o săptămână propunerile înaintate vor fi definitivate şi incluse într-un proiect de lege, care va contribui la eficientizarea relaţiei producător-comerciant.