Ministerul Economiei propune ca după expirarea moratoriului controalele de stat să fie efectuate doar cu titlu de excepție

29 septembrie, Chișinău – În legătură cu expirarea la 30 septembrie a moratoriul privind inițierea controlului de stat, Ministerul Economiei propune ca controalele de stat la fața locului să fie efectuate și în continuare doar cu titlu de excepție.

În opinia Ministerului Economiei, organele de control, după perioada de moratoriu, urmează să decidă efectuarea controalelor de stat la fața locului, aplicând și în continuare aceleași criterii pentru efectuarea excepțională a controlului, prevăzute de Legea nr. 18 din martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat. Astfel, ieșirea la fața locului a organului de control, urmează să aibă loc doar dacă există un pericol iminent pentru viața şi sănătatea populației, pentru securitatea economică a statului şi pentru mediu și doar dacă situațiile date nu pot fi remediate în afara unui control la fața locului.

Ministerul Economiei consideră că o astfel de abordare va avea rolul unei etape tranzitorii perioadei moratoriului și va asigura în continuare un mediu favorabil pentru activitatea agenților economici, eliminând astfel riscul unei presiuni bruște și nejustificate asupra acestora.

Analizând efectele prelungirii moratoriului asupra controlului de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.810 la 29 iunie 2016, Ministerul Economiei a constatat că în perioada 1 iulie – 28 octombrie curent, organele de control au înaintat 70 demersuri pentru inițierea controalelor de stat la fața locului, cu 6 mai puține decât în perioada precedentă. În total demersurile înaintate vizau 266 agenți economici care urmau a fi suspuși procedurilor de control prin vizită la fața locului.

Din numărul total de demersuri, Ministerul a emis 69 de decizii, dintre care 36 au fost de respingere a inițierii procedurii de control la fața locului și 33  privind admiterea demersului.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este instituția cu cele mai multe solicitări aprobate privind inițierea controlului de stat la fața locului (24), aceasta fiind urmată de Inspectoratul Ecologic de Stat  și Inspecția Financiară (câte 3 decizii).

 În perioada moratoriului, nu au fost înregistrate careva abuzuri sau distorsionări în activitatea agenților economici în relațiile economice și comerciale între aceștia sau cu consumatorii.

Moratoriul asupra controlului de stat a fost instituit de Guvernul Republicii Moldova, în baza Legii nr.18 din 4 martie,  începând cu 1 aprilie 2016, inițial pentru 3 luni, apoi acesta fiind prelungit pentru o nouă perioadă de 180 de zile până la 30 septembrie curent.