Ministerul Economiei propune consolidarea sistemului de supraveghere al pieței, în interesul consumatorilor

La inițiativa Ministerului Economiei, Cabinetul de miniștri a aprobat, la 11 inie, proiectul de Lege privind supravegherea pieței. Proiectul de lege impune autorităților de supraveghere a pieței reguli clare de efectuare a controlului, în baza principiilor evaluării riscurilor, proporționalității sancțiunii cu pericolul cauzat, nedublării funcțiilor organelor de control și a informării agenților economici privind responsabilitatea purtată, precum și a consumatorilor privind drepturile deținute

.

Activitatea de supraveghere a pieței va fi coordonată de un Consiliu coordonator în domeniul protecţiei consumatorilor şi supravegherii pieţei, constituit din reprezentanţi desemnaţi ai organelor publice centrale, autorităţilor de supraveghere a pieţei, Serviciului vamal, asociaţiilor obşteşti de consumatori şi asociaţiilor profesionale sectoriale.

Potrivit proiectului de lege, autoritățile de supraveghere a pieței vor putea dispune distrugerea produselor periculoase, suspendarea temporară sau interzicerea plasării pe piață a produselor, precum și retragerea din circulație sau rechemarea de la consumatori a produselor neconforme.

După intrarea în vigoare, legea se va aplica produselor pentru care există reglementări tehnice, cum ar fi jucăriile, echipamentele de tensiune joasă, aparate de cântărit, echipamente de refrigerare, produse pentru construcții, echipamente de tele și radiocomunicații, etc.

Lista completă a produselor și autorităților de supraveghere a pieței poate fi găsită aici.

De menționat că Legea va intra în vigoare la 12 luni după data publicării în Monitorul oficial.