Ministerul Economiei reorganizează întreprinderile sectorului energetic conform standardelor europene

17 februarie. Chișinău – Prin reorganizarea întreprinderilor sectorului energetic, antrenate în procesul de distribuire și furnizare a energiei electrice, Ministerul economiei intenționează să crească randamentul lor economic și să ridice calitatea serviciilor prestate clienților. Declarația a fost făcută astăzi de viceministrul Economiei, Valeriu Triboi, în cadrul unui atelier de lucru cu participarea specialiștilor din domeniul energetic.

În opinia lui Triboi, reorganizarea întreprinderilor antrenate în procesul de distribuire și furnizare a energiei electrice, în special a societăților pe acțiuni Red-Nord și Red Nord-Vest, în care statul este acționar, după modelul european, se înscrie și în obligațiunile Republicii Moldova asumate în cadrul diferitor organisme și convenții internaționale, precum și cerințelor Acquis-ului Comunitar.

Potrivit viceministrului Economiei, în urma reorganizării prin dezmembrare, Red-Nord și Red Nord-Vest se transformă în întreprinderi de distribuție, iar în calitate de furnizor a energiei electrice este creată Societatea pe Acțiuni ”Furnizarea Nord”.

Mariana Botezatu, șeful Direcția generală securitate și eficiență energetică, a accentuat că în urma reorganizării acestor societăți pe acțiuni și creării unei noi întreprinderi, nu sunt prevăzute majorări esențiale de personal. ”Reorganizarea acestor întreprinderi se înscrie în programul modernizării și eficientizării sectorului energetic al Republicii Moldova și ajustării acestuia la standardele europene.  ”

În procesul de elaborare și implementare a proiectului de reorganizare a întreprinderilor respective a fost studiată și consultată atât experiența partenerilor occidentali, cât și cadrul legislativ național.