Ministerul Economiei salută decizia acţionarilor Termocom de a accepta fuziunea cu centralele termoelectrice din Chişinău în cadrul „Termoelectrica”

05.02.2014, Chișinău – Viceministrul Economiei, Tudor Copaci, a salutat decizia Adunării generale a acționarilor Termocom de aprobare a fuziunii cu Centralele electrice de termoficare CET-1 și CET-2 și a solicitat părților implicate să urmeze toți pașii juridici prevăzuți în planul de fuziune și de creare a noii întreprinderi SA „Termoelectrica”. Declarația a fost făcută în cadrul unei ședințe cu factorii de decizie de la întreprinderile vizate.

Amintim că la finele săptămânii trecute, Adunarea generală a acționarilor Termocom a votat contractul de fuziune a întreprinderii cu CET-1 și CET-2, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 919 din 18 noiembrie 2013 şi a Deciziei nr. 9/53 CMC din 18 decembrie 2013 „Cu privire la reorganizarea unor întreprinderi din sectorul termoenergetic”.

Actele de fuziune au fost întocmite în baza Raportului privind opţiunile de restructurare corporativă a sistemului de încălzire centralizată din mun. Chişinău, elaborat Ministerul Economiei în colaborare cu experţii Băncii Mondiale. În capitalul social al noii întreprinderi, Guvernul va deține, prin intermediul Agenției Proprietății Publice 94,85% din acțiuni, Primăria municipiului Chișinău – 3,65%, iar 1,5% vor reveni acționarilor actuali persoanelor fizice.

Procedurile privind fuziunea SA CET-1, SA CET-2 şi SA Termocom urmează să se desfăşoare în conformitate cu prevederile Conceptului şi Planului de acţiuni privind restructurarea corporativă, instituţională şi financiară a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din mun. Chişinău (SACETC), aprobat de Guvern, care prevede integrarea pe verticală a SA Termocom, SA CET-1 şi SA CET-2 într-o întreprindere nouă.

Noua întreprindere, SA „Termoelectrica” va prelua activităţile celor trei întreprinderi şi va continua producerea, distribuirea şi furnizarea energiei termice consumatorilor din municipiul Chişinău. Procesul de fuziune este unul juridic şi nu va afecta asigurarea stabilă cu agent termic a consumatorilor.

În paralel, cu sprijinul Băncii Mondiale, se desfăşoară proiectul pentru promovarea reformelor şi sporirea eficienţei în sectorul energetic, unul dintre pachetele de finanţare reprezentând asistenţa tehnică în elaborarea unui program de investiţii prioritare în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chişinău pentru o perioadă de 3 ani. Doar aceste acțiuni vor avea ca efect reducerea cu 7,5 mln. dolari anual a costurilor de operare a întreprinderii.

De asemenea, noua întreprindere, SA „Termoelectrica”, urmează să implementeze soluţiile investiţionale prioritare în sectorul termoenergetic al capitalei, care includ reconstruirea unor segmente subterane ale reţelelor termice, modernizarea unor staţii de pompare, instalarea câtorva sute de puncte termice individuale noi şi alte măsuri de eficientizare. Se estimează că, aceste investiţii vor îmbunătăţi considerabil eficienţa sistemului termoenergetic din municipiu. Ulterior vor fi lansate licitaţii în cadrul unui nou proiect de investiţii, având ca scop îmbunătăţirea eficienţei SACETC. Proiectul se integrează în procesul reformelor de amploare din sector iniţiate de către Guvernul Republicii Moldova cu suportul financiar al Băncii Mondiale.