Ministerul Economiei și Infrastructurii a organizat ședința de lucru privind definitivarea proiectului Strategiei de industrializare a țării până în anii 2030

Ministerul Economiei și Infrastructurii a organizat astăzi o ședință de lucru cu reprezentanții mediului de afaceri din sectorul industrial, în cadrul căreia s-a discutat proiectul Strategiei de industrializare a țării până în anii 2030, care urmează să fie remis spre avizare și consultare publică în perioada imediat următoare.

Continuarea reformelor destinate dezvoltării unei economii sustenabile și incluzive, lipsa unui document de politici în domeniul industrial, bine structurat care să conțină o viziune strategică, precum și obiective specifice și indicatori de performanță măsurabili – au fost motivele care au stat la baza elaborării Strategii de industrializare a Republicii Moldova.

Documentul prevede actualizarea și interconectarea politicilor sectoriale, care vor contribui la dezvoltarea eficientă a ramurilor industriale, creșterea ponderii industriei în formarea produsului intern brut, sporirea volumului exportului producției industriale, satisfacerea la maximum a pieței interne cu mărfuri autohtone, precum și implementarea mecanismului de coordonare a realizării acestora la nivel național.

Strategia urmărește creșterea ponderii industriei în formarea produsului intern brut, sporirea volumului exportului producției industriale, satisfacerea la maximum a pieței interne cu mărfuri autohtone, retehnologizarea întreprinderilor, atragerea investițiilor externe și interne, dezvoltarea regiunilor, creșterea ponderii angajaților în domeniul industriei.

Proiectul Strategiei a fost pus în discuție de mai multe ori atât în cadrul Grupului de lucru interministerial, pentru examinare și definitivare, cât și pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

Menționăm că, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul Strategiei de industrializare a țării până în anul 2030 cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei.

Imagini: