Ministerul Economiei și Infrastructurii a organizat un seminar de instruire și prezentare a Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive, pentru Autoritățile Publice Locale

Urmare adoptării Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului nr. 1236/2018, Ministerul Economiei și Infrastructurii a organizat astăzi, prezentarea resursei informaționale în domeniul comerțului și instruirea utilizatorilor acesteia din cadrul Autorităților Publice Locale (APL).

La eveniment au participat 38 de reprezentanți din cadrul primăriilor orașelor și municipiilor din 22 raioane ale țării.  În cadrul ședinței, a fost demonstrat, în regim online, modul de depunere și de înregistrare a notificărilor în domeniul comerțului. În acest context, au fost realizate rolurile solicitantului, recepționerului și specialistului (funcționar al APL responsabil de notificarea în comerț).

„Reprezentanții autorităților publice locale, participanți la seminarul de instruire și prezentare a SIA GEAP, vor disemina ulterior informația și abilitățile acumulate către colegii acestora din teritoriu și către agenții economici care intenționează să depună Notificarea în comerț prin Ghișeul Unic on-line”, menționează ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici.

La sesiunea „Întrebări și răspunsuri” au fost discutate aspectele esențiale ce țin de utilizarea SIA GEAP, atât de ordin tehnic cât și juridic și administrativ. La toate aspectele discutate și întrebările acordate, specialiștii din cadrul MEI, precum și experții UIPAC, în comun cu reprezentanții companiei dezvoltatoare „DotGov Solutions” SRL au prezentat răspunsuri și soluții concrete. Suplimentar, în cadrul evenimentului a fost pregătit un material informațional video, care va putea fi utilizat de către funcționarii APL de toate nivelurile în procesul de utilizare a SIA GEAP.

Resursa informațională în domeniul comerțului se implementează pe platforma sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 550/2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive. Sistemul informațional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive a fost elaborat de compania dezvoltătoare „DotGov Solutions” SRL finanțat de Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale ”Ameliorarea Competitivității II” (UIPAC).

Imagini: