Ministerul Economiei și Infrastructurii este în proces de definitivare a doua programe care vin în susținerea antreprenoriatului social din Moldova

Conferința dedicată Antreprenoriatului Social în Republica Moldova a ajuns, în acest an, la ce-a de-a VI-a ediție. Agenda evenimentului a cuprins mai multe subiecte, cele mai importante referindu-se la constatările privind funcționalitatea antreprenoriatului social în Moldova, evoluțiile înregistrate pe parcursul anului 2020 și propuneri de îmbunătățire a cadrului legal.

În cadrul evenimentului, organizat cu suportul Uniunii Europene, au participat reprezentanții instituțiilor de resort, parteneri de dezvoltare, experți din domeniu, precum și reprezentanții întreprinderilor sociale.

Șeful direcției politici economice și mediul de afaceri din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Vasile Vulpe, a declarat că cea dea VI-a ediție a Conferinței dedicată Antreprenoriatului Social demonstrează eficiența şi capacitatea acestui eveniment ca și platformă care asigură continuitate, dar și oportunitatea de a mobiliza reprezentanții mediului asociativ și sectorul public de a comunica și a interacționa eficient în identificarea necesităților, dar și a celor mai recente tendințe în dezvoltarea antreprenoriatului social.

În același timp, pentru a asigura creșterea nivelului de interes pentru acest tip de antreprenoriat, Ministerul Economiei și Infrastructurii este implicat plenar în elaborarea și promovarea unui Program național pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova pentru anii 2021-2025. Programul este în proces de definitivare urmare a propunerilor înaintate de ministerele de resort.

De asemenea, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei și în conlucrare cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, ministerul este în proces de elaborare a Programului național de finanțare și mentorat pentru start-up-uri și întreprinderi sociale. Pentru dezvoltarea acestuia, potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2021, este alocată suma de 1 mln lei. Va urma alocarea, din bugetul de stat, pentru anii 2022-2023 a câte 5 mln lei  și pentru anii 2024-2025 a câte 10 mln lei.

Antreprenoriatul social reprezintă modelul de antreprenoriat orientat spre creșterea bunăstării societății și nu urmărește doar maximizarea profitului. Reinvestind profitul, întreprinderile care practică antreprenoriatul social susține o cauză socială, identifică noi nevoi sociale, încurajează incluziunea în societate a persoanelor defavorizate, în mare parte, a celor cu dizabilități, asigură ocuparea forței de muncă şi  utilizarea resurselor alternative.

În Republica Moldova, antreprenoriatul social și întreprinderea socială au fost recunoscute în anul 2017, prin adoptarea Legii nr. 223 din 2017 privind modificarea și completarea unor acte legislative. În 2018 a fost elaborat și aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social, precum și lista genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social. Începând cu anul 2020, Comisia a recepționat primele dosare și solicitări de a primi statutul de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție. În urma analizei, trei întreprinderi au primit acest statut.

În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate trei întreprinderi sociale și 48 de inițiative de antreprenoriat social.

Imagini: