Ministerul Economiei și Infrastructurii identifică direcții noi de dezvoltare economică a țării

Ministerul Economiei și Infrastructurii lansează procesul de elaborare a unui nou cadru de planificare strategică racordat la strategia națională „Moldova 2030” și obiectivele de dezvoltare durabilă. Subiectul a fost abordat în cadrul unei video conferințe cu participarea ministrului Sergiu Railean, reprezentanților Cancelariei de Stat și grupului de experți economici din cadrul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova pe politici economice”, implementat de GIZ.

Documentul va veni cu o viziune privind noile direcții de dezvoltare socio-economică a țării și va încorpora organic politicile intersectoriale pe termen lung pentru creșterea competitivității, ameliorarea mediului de afaceri și climatului investițional, dezvoltarea sectorului IMM, susținerea inovațiilor și modernizării tehnologice, tranziția către economia durabilă și cea digitală.

„Acest document strategic trebuie să asigure legătura dintre strategia națională „Moldova 2030” și programele naționale pe termen mediu pentru sectoarele economice prioritare sau pentru programele de operaționalizare a unor politici focusate pe obiective concrete de dezvoltare”, a menționat Sergiu Railean.

Experții și-au exprimat opinia comună potrivit căreia, în contextul provocărilor generate de pandemia de COVID-19 asupra economiei, noul cadru de politici trebuie să se axeze nu pe sectoare prioritare, dar pe constrângeri critice și să fie centrat pe valorificarea capitalului uman.

Documentului urmează a fi finalizat către luna iulie a anului curent și supus consultărilor cu instituțiile publice și mediul de afaceri.

Imagini: