Ministerul Economiei și Infrastructurii identifică sectoarele prioritare pentru negocierea Acordului privind Evaluarea Conformităţii şi Acceptarea Produselor Industriale

Ministerul Economiei și Infrastructurii informează că a efectuat analiza potențialului de producere și export a produselor autohtone, în scopul identificării domeniilor pentru negocierea Acordului privind Evaluarea Conformităţii şi Acceptarea Produselor Industriale (ACAA). Analiza a fost efectuată în contextul implementării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, cu suportul experților din cadrul proiectului UE „Suport pentru cadrul Infrastructurii Calității în Contextul DCFTA în Republica Moldova”.

Clauzele principale ale ACAA se referă la posibilitatea producătorilor din Republica Moldova de a-şi certifica produsele  în ţara de origine,  cu ulterioara  acceptare și recunoaștere a rezultatelor evaluării conformităţii naționale, precum și comercializarea pe teritoriul comunitar. Astfel, încheierea unui ACAA bilateral privind anumite sectoare și produse are ca obiectiv facilitarea accesului produselor industriale din Republica Moldova la piața internă a UE și invers. După încheierea unui ACAA, produsele reglementate de Acord pot intra în UE fără teste suplimentare și proceduri de evaluare a conformității, iar produsele UE pot intra în mod liber pe piața țării partenere.

Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, negocierea și semnarea unui Acord privind Evaluarea Conformităţii şi Acceptarea Produselor Industriale va susține promovarea produselor autohtone  pe piaţa Uniunii Europene și va asigura reducerea procedurilor tehnice şi implicit a costurilor, precum și diminuarea barierelor din calea schimburilor comerciale, accelerarea dezvoltării infrastructurii pentru evaluarea conformităţii şi consolidarea securităţii consumatorilor.

Înainte de a începe negocierile pentru semnarea ACAA, Republica Moldova trebuie să identifice sectoarele și produsele prioritare pentru care vor avea loc negocierile. La moment, Ministerul Economiei și Infrastructurii a identificat 11 sectoare și produse care au fost supuse analizei din punct de vedere economic, printre acestea se numără: produse pentru construcții, echipamente electrice de joasă tensiune, mașini industriale, jucării, ascensoare, echipamente individuale de protecție, mijloace de măsurare, aparate de cântărit neautomate, echipamente sub presiune, recipiente simple sub presiune, produse cosmetice, iar din acestea urmează să fie selectat un număr limitat de sectoare și produse prioritare și conforme cerințelor europene.

Imagini: