Ministerul Economiei și Infrastructurii, patronatele și sindicatele din sectorul transportatorilor și drumarilor au semnat Convenția Colectivă de muncă de nivel ramural pentru anii 2021-2025

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, și președinții Uniunii Transportatorilor și Drumarilor, ai Asociației Patronale a Drumarilor și Federației Sindicatelor Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova au semnat, astăzi, Convenția Colectivă de muncă de nivel ramural pentru anii 2021-2025.

Potrivit Convenției, partenerii sociali se angajează să mențină un dialog continuu și eficient în scopul protejării drepturilor și intereselor profesionale de muncă ale salariaților din domeniul transportului auto, naval și drumuri auto. Documentul stabilește acțiuni privind asigurarea garanțiilor social-economice minime, reglementarea condițiilor de muncă și securitatea muncii, regimului de muncă și odihnă, salarizarea, a drepturilor ce decurg din raporturile sociale de muncă și alte condiții și garanții pentru angajații din întreprinderi și organizații, indiferent de forma sau tipul de organizare juridică.

Convenția conține articole ce stipulează o serie de măsuri de redresare și stabilizare a activității antreprenoriale din ramura transporturilor și drumarilor, precum și utilizarea forței de muncă. Astfel, în limitele împuternicirilor ce le revin, părțile se angajează să creeze condiții favorabile pentru activitatea economică prin elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a ramurii în scopul stimulării investițiilor naționale și străine. De asemenea, vor colabora pentru combaterea concurenței neloiale, excluderea prezenței restanțelor la salarii în colectivele de muncă, amenajarea locurilor de odihnă, alimentare și sanitare pentru transportatori la stațiile terminus ș.a.

În ceea ce privește timpul de muncă și odihnă, Convenția stabilește că durata de conducere zilnică a șoferilor nu trebuie să depășească 9 ore, iar cea săptămânală să nu fie mai mare de 56 ore. Iar după patru ore și jumătate de conducere, șoferul trebuie să facă o pauză nu mai mică de 45 minute. La efectuarea transportărilor pentru organizațiile ocrotirii sănătății, serviciilor comunale, poștă, telegraf, durata zilnică de lucru poate fi majorată până la 12 ore, în cazul în care timpul zilnic de conducere nu depășește 9 ore. Munca în decursul a două schimburi este interzisă.

De asemenea, Convenția mai include prevederi referitor la salarizare, protecția muncii și ocrotirea sănătății, soluționarea conflictelor de muncă, garantarea activității sindicatelor. Tradițional, documentul este semnat de părți o dată la 5 ani.

Imagini: