Ministerul Economiei și Infrastructurii prezintă pentru utilizare Ghidul de aplicare al Modelului Costului Standard

Ministerul Economiei și Infrastructurii, în parteneriat cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova a elaborat Ghidul de aplicare al Modelului Costului Standard (MCS) în Republica Moldova și îl prezintă autorităților publice pentru utilizare.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 307 din 21 martie 2016 cu privire la aprobarea Metodologiei de estimare a costurilor administrative prin aplicarea MCS, ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și autoritățile administrative autonome față de Guvern cu atribuții în domeniul reglementării activității de întreprinzător urmează să efectueze anual evaluări ale principalelor domenii de reglementare, prin aplicarea MCS, pe care le vor prezenta Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru consultare și monitorizare. În baza rezultatelor evaluărilor, autoritățile publice vor elabora și vor promova spre aprobare Guvernului proiecte de modificare a cadrului normativ, în vederea reducerii costurilor administrative.

Acest Ghid descrie modalitatea de estimare a costurilor administrative suportate de către agenții economici ca rezultat al necesității respectării prevederilor reglementărilor din Republica Moldova, prin aplicarea MCS.

Obiectivele MCS constau în identificarea și simplificarea acelor prevederi din reglementări, care duc la costuri administrative majore pentru agenții economici. De asemenea, prin aplicarea MCS se urmărește asigurarea ca reglementările noi să nu impună povară administrativă nejustificată asupra subiecților reglementați.

În baza rezultatelor calculelor MCS urmează să se stabilească obiective de reducere a costurilor administrative, gradul de realizare a cărora este apreciat periodic prin estimarea costurilor administrative noi. În plus, MCS acționează ca un semnal de alarmă la adresa autorităților responsabile de elaborarea reglementărilor, atrăgând atenția acestora asupra costurilor administrative ce ar putea împovăra mediul de afaceri.

Metodologia MCS descrisă în acest Ghid se referă la estimarea costurilor administrative suportate de către agenții economici ca rezultat al reglementărilor. De asemenea, modalitatea de aplicare descrisă poate fi folosită și pentru estimarea costurilor administrative suportate și de către persoanele fizice.