Ministerul Economiei și Infrastructurii revizuiește mecanismul de subvenționare a creării locurilor de muncă

În scopul îmbunătățirii Regulamentului privind subvenționarea creării locurilor de muncă, Ministerul Economiei și Infrastructurii informează că este în proces de finalizare a modificării Hotărârii Guvernului nr. 1145/2017.

În rezultatul unei analize a implementării mecanismului de subvenționare a creării locurilor de muncă au fost identificate o serie de carențe. În scopul eliminării acestora, ministerul a propus excluderea limitei de vârstă pentru bărbați și femei ca subiecți ai subvenției, micșorarea pragului minim de locuri de muncă create de la 100 la 50 persoane, extinderea activităților economice, inclusiv din sectorul turismului, pentru care agenții economici pot beneficia de subvenție la crearea locurilor noi de muncă în vederea susținerii domeniilor prioritare ale economiei naționale.

Reamintim că mecanismul anterior prevedea acordarea în două tranșe a unei subvenții în mărime de 40 mii lei pentru fiecare loc de muncă creat pentru agenții economici, care întrunesc criteriile de eligibilitate.

În perioada anilor 2018-2019, la acest mecanism au aplicat 9 agenți economici, dintre care doar o singură companie a reușit să îndeplinească criteriile de eligibilitate. În rezultat, au fost create 1062 locuri noi de muncă, pentru care a fost calculată o subvenție în mărime de 42,48 mln lei și a fost achitată prima tranșă în sumă de  21,24 mln lei.

„Ne dorim ca antreprenorii care își extind afacerile și deschid noi locuri de muncă să poată beneficia de oportunitățile acestui mecanism de subvenționare. De aceea, l-am revizuit și i-am îmbunătățit condițiile de eligibilitate. Sperăm că va deveni un stimulent pentru antreprenori  și un suport eficient din partea statului”, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean.